Skolebetaling

Skolepengesatserne vedtages hvert år af bestyrelsen.
For 2018 udgør skolepengesatserne:

 

Skole- og sfo pengene indbetales på følgende konto:
0516-399852  Sparekassen Sjælland

 

Det er vigtigt ved indbetalingen, at vi kan se fra hvem og hvad der betales.
Det er ligeledes vigtigt, at indbetalingerne er adskilte.

 

Fripladstilskud kan søges en gang om året ved skoleårets start og inden 1.9.

 

Skolepengene skal dække en del af skolens driftsudgifter. Resten (ca. 85%) dækker staten efter fastsatte regler.

Månedlige skolepenge
1. barn 1200 kr.
2. barn 850 kr.
3. barn 350 kr.
4. barn Gratis

 

SFO
Morgenpasning 150 kr.
Pasning efter skoletid:
1. barn 775 kr.
2. barn 375 kr.
3. barn 375 kr.

 

Ønskes I at udmelde jeres barn af pasningen i løbet af skoleåret, skal det ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.