Åbningstider & Priser

Skolebestyrelsen har besluttet følgende:

Vi har fastsat skolepengene til 12 rater a 1.200 kr. for 1. barn, 850 kr. for 2. barn og 350 kr. for 3. barn. Efterfølgende børn er gratis.

SFO-betalingen bliver 775 kr. for en eftermiddagsplads for 1. barn, 375 kr. for 2. og 3. barn. Efterfølgende børn er gratis. Morgen-SFO kommer til at koste 150 kr. pr barn.

Åbningstider i SFO bliver kl. 6.15-17 og kl. 6.15-16 om fredagen. Tiderne vil blive tilpasset såfremt behovet ændrer sig.

Børn som indskrives på Friskolen til skolestart senere end 2018, vil blive opkrævet 300 kr. i indmeldelsesgebyr. Der er tale om et gebyr til dækning af administrationsomkostninger.