Arbejdslørdag og generalforsamling – Lørdag den 27. april 2019

Arbejdslørdag og generalforsamling – Lørdag den 27. april 2019

Lørdag den 27. april 2019  kl. 10.00 – 15.00

Vi skal have gjort rent inde på skolen og derudover foretaget lettere havearbejde. Medbring gerne rengøringsartikler og haveredskaber til eget brug.

Kl. 12.30 spiser vi frokost og herefter er der generalforsamling både for Friskolen og Støtteforeningen.

Dagsorden til generalforsamling på Friskolen på Røsnæs den 27. april 2019 kl 13-15.
1. Velkomst og sang v/Karin
2. Valg af dirigent og referent v/Bestyrelsen
3. Formandens beretning v/Karin
4. Ledelsesberetning og tanker om kommende skoleår v/Jakob
5. Årsrapport v/Revisor Inge Linkamp
6. Tilsynsførende har ordet v/Rektor Peter Abildgaard
7. Valg til skolebestyrelsen v/Lene
8. Støtteforeningen for Friskolen på Røsnæs v/Joakim
9. Valg til Støtteforeningen for Friskolen på Røsnæs v/Joakim
10. Dialog og spørgsmål v/Bestyrelsen

Vi skal minde forældrene om, at arbejdsdagene er obligatoriske, når man har børn på Friskolen på Røsnæs. Bedsteforældre, lokale borgere og andre med interesse for Friskolen er ligeledes meget velkomne.

Vel mødt ?

På vegne af skolebestyrelsen,
Karin Anholm, formand