Author: friskolenpaaroesnaes

Til stede: Jakob, Trine, Anders, Ole, Tonny, Maria, Karin, Allan Fraværende: Jeanette, Lene, Mette, Jaqueline, Christina 1.Referat og dagsorden Dagsorden godkendes. Referat fra sidste bestyrelsesmøde er lagt op på hjemmesiden. 2. Status Tilbygning Lars Haue og Tonny præsenterer forslaget til den nye tilbygning, tegninger og budget, som skal fremlægges for...

Bestyrelsesmøde Søndag d 24 Marts 2019 Til stede: Karin, Mette, Trine, Lene, Maria, Jakob, Tonny Fraværende: Allan, Christina, Jeanette, Anders, Ole, Jaqueline 1. Godkendelse af referat og dagsorden Referat og dagsorden godkendes. Karin sørger for at det bliver lagt op på hjemmesiden. 2. Budget Budgettet for 2018/2019 gennemgås og forventes at...

Referat af skolebestyrelsesmøde 26. februar 2019   1. Godkendelse af referat og dagsorden. Referat fra sidste møde blev lagt på fb. Dagsorden blev godkendt. 2. Evaluering af arbejdsdagen. Arbejdsdagen forløb fint, selvom der kun var 40 % af børnene repræsenteret. Dagen var planlagt fint, så der var nok at lave...

Til stede: Karin, Ole, Trine, Maria, Lene, Mette, Anders, Christina, Jakob, Jaqueline, Tonny Fraværende: Allan, Jeanette 1.Godkendelse af referat og dagsorden Referat og dagsorden godkendes. Referat er lagt op på hjemmesiden. Aktion : Maria sørger for at dette mødes referat bliver lagt på hjemmesiden 2. Orientering om elevtal herunder kommende...

Referat fra bestyrelsesmøde 06-01-19 Tilstede: Jacob, Karin, Tonny, Lene, Mette, Trine, Allan, Ole, Lene, Anders og Christina Afbud: Jacqueline, Maria og Jeanette   1. Godkendelse af referat og dagsorden Referat og dagsorden blev godkendt. Aktion: Maria sørger for at få lagt referater op fra mødet i november samt dette.   2. Elevtal Der er...

Til stede: Jakob, Joakim, Tonny, Karin, Jeanette, Mette, Lene, Jaqueline, Ole, Anders, Christina, Maria, Allan Fraværende: Trine 1.Godkendelse af referat og dagsorden Referat fra sidste bestyrelsesmøde samt dagsorden godkendes. Fremover er det Line Andersen, der vil sørge for at referatet bliver lagt op på vores hjemmeside. 2. Diverse orientering v/Jacob Skolens personale...

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs d. 7. August 2018 Til stede: Jakob, Karin, Jeanette, Maria, Christina, Ole, Trine, Jaqueline, Lene, Mette Fraværende: Tonny, Anders 1.Godkendelse af Dagorden og Referat Dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt. Referat er tilgængeligt på hjemmesiden og FB side. 2. 1. Skoledag På første...

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 25 Juni 2018 Til stede: Jaqueline, Maria, Allan, Trine, Ole, Jakob, Christina, Karin, Mette, Lene Fraværende: Jeanette, Anders, Tonny 1.Godkendelse af referat og dagsorden Begge godkendes og referatet er lagt op på FB side og hjemmeside. 2. Evaluering adventure dagen Der var 23 børn tilmeldt arrangementet. Der...

Skolebestyrelsesmøde 11. juni 2018 Til stede: Karin, Jeanette, Lene, Jaqueline, Allan, Trine, Maria, Ole, Christina, Anders, Jakob, Mette,  Johannes, Joakim Fraværende: Tonny 1.Godkendelse af referat og dagsorden Referat er godkendt og lagt på hjemmesiden og FB. Dagsorden er godkendt. 2. Adventuredag d. 16 Juni v/Johannes Der vil være flere poster fordelt...

Røsnæs Adventure 2018   Er du mellem 11-13 år og er du en der elsker naturen og at være fysisk aktiv? Så skulle du tage med til Røsnæs Adventure. På Røsnæs Adventure kan du kæmpe med og mod dine kammerater i en lang række udfordringer som tester...