Author: friskolenpaaroesnaes

Skolebestyrelsen for Friskolen på Røsnæs d. 9. januar 2018 Til stede: Karin, Trine, Christina, Tonny, Lene, Mette, Allan, Jaqueline, Ole, Joakim Fraværende: Maria Dagsorden: 1.Godkendelse af referat og dagsorden Referat og dagsorden godkendt 2. Input til rekrutteringspartner vedr. skolelederprofil v/Lene (repræsentanter fra personalet deltager) Til stede: (Mie, Ruth, Susanne og Charlotte...

Referat skolebestyrelsesmøde for Friskolen på Røsnæs d. 4 Dec 2017 - kl. 17-21 Til stede: Karin, Lene, Allan, Jaqueline, Trine, Maria, Ole, Mette, Tonny, Christina, Ane Fraværende: Morten Ordstyrer: Christina 1. Godkendelse af dagsorden Denne godkendes. 2. Køb af bygninger v/ Karin Det glæder os, at kommunen og har accepteret vores bud...

Referat Bestyrelsesmøde, Friskolen på Røsnæs Tirsdag d. 21 November 2017 Til stede: Karin, Trine, Maria, Lene, Allan, Ole, Jaqueline, Mette Fraværende: Morten, Tonny, Christina Dagsorden: 1. Fastsættelse af mødedatoer Onsdag d 29 November kl. 17 - byrådsmøde på kommunen - Medlemmerne i skolebestyrelsen for Friskolen på Røsnæs afventer kommunalbestyrelsens behandling af...

Informationsmøde Friskolen på Røsnæs 2 November 2017 - 19-21 1 Velkomst v/Karin Aftenens Dagsorden præsenteres. Der synges “Livstræet”, da sang blir en stor del af Friskolen på Røsnæs. 2 Præsentation af skolebestyrelsen v/ Karin Karin præsenterer skolebestyrelsen for Friskolen på Røsnæs Formand Karin Anholm Jensen Næstformand Lene Christina Haue Ole Dahl Christina Lange Allan Feldtskov Trine...

Kære forældre og andre interesserede. Du/I inviteres til informationsmøde torsdag den 2. november kl. 19-21. På mødet vil skolebestyrelsen for Friskolen give en status på, hvor langt vi er i processen med Friskolen samt præsentere planerne for den kommende tid. Der er mulighed for at stille...

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs Lørdag d. 16 sep. 2017 - 10-15 Til stede: Karin, Trine, Christina, Maria, Lene, Mette, Tonny, Allan, Jaqueline Fraværende: Ole, Morten 1. Valg af ordstyrer Christina 2. Tjek at referat fra sidst er på FB og hjemmeside Der er lagt referat de 2 steder. Det er...

Vi har lovet jer forældre, at de børn som på nuværende tidspunkt går på Røsnæs skole er garanteret en plads på Friskolen på Røsnæs. Det står vi ved, men nu sætter vi en deadline på, så vi ved hvilket elevgrundlag vi har at arbejde videre...

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. august 2017 Der er aftalt en fremtidig mødestruktur således at vi på forhånd ved hvem der gennemgår og fremlægger de forskellige punkter. Evaluering og gennemgang af emner fra kurset hos Friskolernes hus. Køb af bygninger og pris: Det kommer...