Bestyrelsesmøde 25. Juni 2018

Bestyrelsesmøde 25. Juni 2018

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 25 Juni 2018

Til stede: Jaqueline, Maria, Allan, Trine, Ole, Jakob, Christina, Karin, Mette, Lene

Fraværende: Jeanette, Anders, Tonny

1.Godkendelse af referat og dagsorden
Begge godkendes og referatet er lagt op på FB side og hjemmeside.

2. Evaluering adventure dagen
Der var 23 børn tilmeldt arrangementet. Der var en masse positive tilbagemeldinger. Vi påtænker derfor at lave sådan en adventuredag til en tradition.

3. Elevtal
Der er 143 tilmeldte, heraf er der godt 90, der starter efter sommerferien.

4. Arbejdsdage
Der vil være forskellige arbejdsdage i løbet af sommeren, hvor vi skal renovere skolen. Det drejer sig om: Lørdag d 7/7, Søndag d 8/7, Lørdag d. 14/7, Søndag d 15/7, Lørdag d. 21/7, Søndag d. 23/7, Lørdag d. 28/7, Søndag d. 29/7 Der vil komme nærmere information med blandt andet tidspunkt og evt. flere datoer.

5. Personale beskrivelse
På hjemmesiden vil man nu kunne se en beskrivelse af det personale, der er ansat på Friskolen.

6. Nyhedsbrev
Jakob er i gang med at udarbejde et nyhedsbrev, som tilstræbes at komme ud snarest.

7. Madordning
Karin og Jakob har haft møde med Tina Thrysøe vedr. madordning. Vi drøfter, hvordan dette skal forløbe.

8. Første skoledag
Vi snakker om, hvordan første skoledag skal forløbe. Der vil komme nærmere information.

9. Profiltøj
Maria fremlægger forskellige muligheder og priser. Hun undersøger videre med Intersport vedr. både klassesæt og “hættetrøje”, som forældrene selv kan købe til børnene.

10. Rengøring
Jakob har lavet en forhåndsaftale med rengøringsdame til skolen. Hun skal ansættes på 15 timer om ugen.

11. Klatrevæg
Joakim og Jaqueline henter klatrevæggen. Johannes og Joakim sørger for at den bliver sat op på skolen.

12. Forretningsorden
Vi gennemgår forretningsordenen. Karin og Ole arbejder videre på den.

13. Forældremøde, klassemøder og klasselister
Jakob har som målsætning at lave et nyhedsbrev med informationer til forældrene inden skolestart. Der vil være et forældremøde Torsdag d. 30 August i uge 35. Her vil det starte med et fælles møde for alle forældrene. Efterfølgende går forældrene ud i hver klasse med de forskellige klasselærere. 14. Buskort Der vil komme nærmere informationer om buskortet i det nyhedsbrev, som Jakob tilstræber at sende ud til alle forældre inden skolestart.

Næste møde: Tirsdag d. 7 august kl 17-21