Bestyrelsesmøde 24 November 2021

Bestyrelsesmøde 24 November 2021

Til stede: Katrine, Anders, Maria Schacht, Tonny, Cathriona, Christina (zoom), Maria Neslo (zoom), Nanna (zoom),

Fraværende: Nina, Mads, Vibeke

1.Underskrivning af referater
Alle Referater samt skøde underskrives (Der er 4 der mangler at underskrive)

2. Nyt fra skolen og SFO v/ Cathriona

 • –  Der afholdes ugentlig møde med læreren hver Onsdag.
 • –  Der har indtil nu været 3 ansøgninger på skolelederstillingen. Ansøgningsfrist10 december 2021,
 • –  Der har indtil nu været en ansøgning på lærerstillingen. Ansøgningsfrist d. 17december 2021.
 • –  Vibeke har sidste dag 26 Nov. Her vil hun få en lille gave fra børnene.
 • –  D. 26 November er der Klippe klister dag. Her må forældre desværre ikkedeltage pga corona situationen.
 • –  Personalet skulle have holdt julehygge Fredag d 26 November. Dette er lavetom til Mandag d 29 November kl. 13.40. Her er bestyrelsen inviteret. Bestyrelsen har arrangeret en pakkekalender til Personalet samt en gavekurv, doneret fra Meny, som de får her.

  3. LUKKET PUNKT

  4. Marketing v/ Maria
  Maria har talt med Business Mentor og Netværksekspert, Freja Lamhauge, som har stor erfaring med marketing og Branding. Hun foreslår, at Friskolen kører en kampagne på facebook med fokus på, hvad vi er så gode til på skolen – fokus på trivsel, rummelighed og faglighed. Det skal være en autentisk kampagne med små autentiske og uredigerede videoklip, der viser virkeligheden på skolen, de små historier og stemningen.

  Cathriona har præsenteret det for Lærerne som synes det er en rigtig god ide. Der er enighed om at lave en dropbox som alle har tilgang til.
  Bestyrelsen synes, at det er en rigtig god ide og Maria og Freja arbejder videre med dette.

  5. Fonde v/ Katrine
  Vi er i gang med at søge fonde til vores fysik/kemi lokale. Derudover er der flere, der gerne vil donere penge til skolen. Vi opretter en mobilepay konto til dette.

Beslutning

6. Betalingsservice
Cathriona vil gerne have til beslutning, at vi udsætter betalingsservice indtil 1 August 2022 eller alternativt til 1 Januar 2023. Dette vedtages enstemmigt.

7. LUKKET 8. LUKKET

9. LUKKET PUNKT

10. Corona
På nuværende tidspunkt har vi ingen syge på skolen.
De 2 sociale arrangementer, skolen har i december måned udskydes og der i stedet laves en fælles forårsfest.