Bestyrelsesmøde den 25. juni 2019

Bestyrelsesmøde den 25. juni 2019

Til stede: Jakob, Lene, Trine, Kathrine, Ole, Maria, Tonny, Anders, Allan, Tanja, Karin, Christina

1.Godkendelse af Referat og dagsorden
Referat fra sidste bestyrelsesmøde og dagsorden godkendes og referatet er lagt op på hjemmesiden.

2. Byggeprojekter og klargøring af skole
Byggeudvalget gennemgår de nuværende planer for byggeprojektet og klargøring af skolen. Det er er stort projekt og tager derfor tid. Der aftales et ekstraordinært byggemøde i bestyrelsen Søndag d. 30/6.

3. Diverse fra skolelederen
Lærer Sussi har beklageligvis sagt sin stilling op på Friskolen. Vi har ansat en lærer ved navn af Louise, som blandt andet skal være dansklærer i 6A og 8 klasse. Yderligere drøftes følgende punkter;
Fagfordeling; Jakob præsenterer nogle ideer til, hvordan fagfordelingen skal foregå efter sommerferien.
Skema: Jakob har stort alle skemaerne klar.
Ordensregler; Jakob er i gang med at udarbejde ordensregler, som skal være gældende på Friskolen fremadrettet.
Det første skoleår har været hektisk, blandt andet pga de mange børn, der har været på prøve. Jakob arbejder med en plan for, hvordan vi kan tage nye børn ind på prøve, uden at personale, nuværende elever på skolen og undervisningen bliver påvirket negativt.
Vigtige datoer:
– D. 27 August afholdes der forældremøde. Her tilmelder man sig også til arbejdsdage.
– D. 4-6 sep afholdes lejrskolen. I år er det på Arresø centret ved Frederiksværk.