Bestyrelsesmøde den 26. februar 2019

Bestyrelsesmøde den 26. februar 2019

Referat af skolebestyrelsesmøde 26. februar 2019

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Referat fra sidste møde blev lagt på fb. Dagsorden blev godkendt.

2. Evaluering af arbejdsdagen.
Arbejdsdagen forløb fint, selvom der kun var 40 % af børnene repræsenteret. Dagen var planlagt fint, så der var nok at lave både ude og inde. Anders Lejbach gik rundt og talte med forældrene og kom ”hjem” med nogle rigtig gode tilbagemeldinger. Noget der gik igen, var at børnene trives, så det var dejligt at høre. Der var også stor ros til personalet. Bestyrelsen vil snarest muligt arbejde videre med tilbagemeldingerne.

3. Kompetencebanken
er blevet udbygget, så vi nu har ca. 50 forældre i bogen, som er registreret med kompetencer som skolen kan gøre brug af.

4. Økonomi.
Skolen har haft revision. Resultatet vil blive fremlagt på skolens generalforsamling. Skolen kommer ud med et lille underskud for 2018, hvilket er meget tilfredsstillende, da der har været en del etableringsomkostninger herunder renovering af skole, køb af bøger, omkostninger til rekrutteringspartner, deltagelse på 2 messer mv. Desuden modtager skolen kun statstilskud for 105 elever, da det var elevtallet 5. september, men vi er væsentlig flere elever.

5. Generalforsamling.
Form og indhold blev debatteret. Generalforsamlingen afholdes 27. april i forbindelse med arbejdsdagen.

6. Regler for lån af skolen.
Jakob tilretter udkastet til næste bestyrelsesmøde.

7. Lejrskole.
5. kl. skal på lejrskole. Planlægning er i gang. Der holdes et forældremøde om lejrskolen. Det er Vibeke og Niels der deltager i lejrskolen.

8. Datoer for bestyrelsesmøder.
Jacob kommer med forslag til datoer for det nye skoleår.

9. Evt.
Rengøring blev debatteret, da der var et ønske fra forældrene, at der blev afsat flere penge til det. Der arbejdes med løsning på bedre rengøring. Alle bedes smide deres udendørs sko, når de opholder sig indenfor.

Mogens Anholm har hjulpet støtteforeningen med at klarlægge kravene til udekøkkenet, få det tegnet og indhentet priser. Han gav en status på projektet. Vi forventer at ansøge kommunen i løbet af april og igangsætte opførelsen hurtigst muligt derefter.

Mogens gav også en status på diverse muligheder for ekstra plads til kommende udvidelse. Vi er pt. ca. 130 elever og til august forventer vi 15 elever mere og til august 2020 igen yderligere 15 elever. Vi afholder byggemøde 19. marts, hvor vi arbejder videre med mulighederne.