Bestyrelsesmøde 27. november 2018

Bestyrelsesmøde 27. november 2018

Til stede: Karin, Anders, Allan, Tonny, Maria, Jacqueline, Trine, Christina, Ole, Lene, Jakob, Mette
Fraværende: Jeanette

1.Godkendelse af referat og dagsorden
Begge godkendes.

2. Elevantal
Der er på nuværende tidspunkt 113 elever på friskolen.

3. Brug af mobiltelefon
Der er på nuværende tidspunkt ikke en mobiletik på friskolen. Derfor tales om, at der skal
laves en klar og tydelig mobiletik på friskolen og der drøftes forskellige muligheder. Der
besluttes, at Lærerne vil lave nogle regler vedr. brug af mobiltelefon, hvilket der lægges ud
til både elever og forældre.

4. Opdeling af 5. Klasse
Der har været et møde for 5. klasses forældre, fordi der på ledelsesniveau blev fremlagt et
forslag om at dele 5. klasse i 2 klasser. Dette er godkendt af skolebestyrelsen.
Størstedelen af forældrene var meget positive overfor beslutningen. Enkelte havde nogle
bekymringer, og har været i dialog med Jakob.
Der drøftes, hvordan forløbet er gået.

5. Madordning
Der har ikke været så mange elever på skolen, der har gjort brug af madordningen, Ca 8-18
elever pr. gang har bestilt mad. Vi drøfter hvilke årsager, der kan være til, at der ikke har
været gjort brug af den.
Jakob vil sende en besked ud på skoleplan, hvor han informerer om muligheden for at
bestille mad på skoleplan.

6. Kommunikation/ skoleplan
Det er et kæmpe problem at skoleplan ikke virker optimalt. Det har desværre været en stor
udfordring længe for både skoleleder og lærere. For forældrene har det været en stor
frustration ikke at have kontakt med skolen.
Vi snakker om forskellige løsninger. Den endelige løsning bliver meldt ud snarest af Jakob.

6. Støtteforeningen
Vi mangler stadig medlemmer i vores støtteforening. Skolebestyrelsen finder en dato, hvor
skolebestyrelsen og bestyrelsen i støtteforeningen vil drøfte dette.

7. Lokaler
Planlægning omkring renovering af kælder og udvidelse af skolen med en ekstra bygning er
i gang. vi snakker om forskellige løsninger.

Næste bestyrelsesmøde søndag d. 6. januar 2019 kl 10-15