Bestyrelsesmøde den 4. juni 2019

Bestyrelsesmøde den 4. juni 2019

Skolebestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 4/6 2019

Til stede: Jakob, Karin, Christina, Tonny, Anders, Trine, Maria, Lene, Tanja, Katrine
Fraværende: Ole, Allan

Der er kommet nye medlemmer i bestyrelsen, så derfor er der en kort præsentationsrunde.

1.Godkendelse af referat og dagsorden v/Karin
Referat og dagsorden godkendes.

2. Konstituering v/Karin
Bestyrelsen konstitueres med følgende;
Referent – Maria
Formand – Karin
Næstformand – Lene
På nuværende tidspunkt er der ikke behov for en kasserer i skolebestyrelsen, men hvis behovet opstår, vil der blive valgt en kasserer.

3. Lokaler v/Lene
Lene informerer om byggeudvalgets planer for bygninger og de lokaler, der er nødvendige efter sommerferien, hvor der er behov for et faglokale samt lokale til kommende 8 klasse. Bestyrelsen har truffet beslutning om, at der skal bygges fysiklokale/faglokalei kælderen og
musiklokale på 1. salen.

4. Kommende 0. klasse v/Jakob, Trine og Maria
Som det ser ud lige nu er der 9 børn indmeldt til kommende 0. klasse efter sommerferien.

5. Lejrskole og studietur v/Jakob
Jacob er i gang med at planlægge næste års lejrskole. Dette vil foregå fra d. 3-5 sep. 2019 Lærer Ole er i gang med at forberede vores kommende 8. klasses studietur i det nye skoleår. Det er VIGTIGT at pointere, at hver klasse har et ansvar for at samle penge ind til
klassekassen, så der er råd til studieturen i 5. klasse og 8. klasse.

6. Personale v/Jakob
Skolen har fået ansat følgende personale:
Pedel – Olav, som er ansat på 12 timer om ugen. Han er 67 år og er uddannet elektriker
Lærer – Lotte, som starter d. 1. august
Musiklærer – Siff, som starter d. 1. juni
Vi mangler at ansætte 1 lærer mere. Jakob er stadig i gang med den proces.

7. Økonomi v/Jakob
Dette punkt tages op på næste bestyrelsesmøde.

8. Ordensregler status fra Christina
Jakob, Christina og Mette laver et oplæg og arbejder videre på dette.