Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 13 dec. 2021

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 13 dec. 2021

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 13 dec. 2021

Bestyrelsesmøde er rettidigt indkaldt.

Til stede: Cathriona, Katrine, Tonny, Nina, Maria N, Nanna, Anders

Fraværende: Christina, Maria Schacht, Mads

1: Bestyrelsen konstituerer sig v/Anders (ekskl. Cathriona):

Anders er valgt med virkning til skoleleder er ansat. Derefter bortfalder denne titel og Catriona genindsættes uden yderligere.

Lærerne har aftalt hvordan nødundervisning foretages frem mod jul.

Til efterretning:

1. Underskrivning af referater samt dem der mangler at underskrive skøde v/ Maria IAB.
2. Nyt fra skolen og SFO v/ Cathriona
Der er iværksat foranstaltninger til fremme af forhold for elever med skolevægring. Der laves plan for eksamensvagter i relation til ovenstående.

3. Ansættelse af skoleleder samt lærer – ansættelsesudvalg v/ Cathriona
En kandidat kaldes til samtale i første omgang, og så vurderes det om der skal indkaldes flere.
Der er kaldt til samtale til lærerstillinger. Der er indtil nu ingen afklaring. Der ansættes muligvis vikar til tysk i en kortere periode.

4. Marketing v/ Maria
Der er en strategi med videoer der kører i en bredere gruppe i hele Kalundborg. Anders går ind i arbejdet med at booste på skolens FB side.

5. Fonde v/ Kathrine
Der oprettes Mobile pay til donationer til skolen. Ninna undersøger hvad der kan søges af støtte til varmeanlæg.

6. Anbefaling til Vibeke v/ Cathriona Katrine udarbejder udkast til anbefaling.

7. Skemaer v/ Cathriona og Maria
Gennemgang af skemaer. Alle lærere arbejder fuldt ud de timer der kan forventes og de giver den alle en ekstra skalle som bestyrelsen værdsætter helt enormt.
Der bliver behov for at ændre skemaer på grund af nye bustider.

Til beslutning

8. Budget v/ Cathriona
Budget er fremlagt for næste år. Næste år er fornuftigt og vi kommer ud meget lille overskud. Bestyrelsen godkender Budgettet.

9. Terminsprøver og særlige vilkår/betingelser v/ Cathriona
Skoleleder beslutter ud fra de individuelle behov og ressourcer. Beskrivelser skal ligge til grund for de enkelte afgørelser. Vi forsøger at få idrætsforeningen til at stille med eksamensvagter.

10.LUKKET PUNKT

11. Marketing – udgift til sang v/Nanna
Vi køber ikke indspilningen af Sif. Vi anvender teksten og melodien ved brug af børn, på samme måde som den optræder fra undervisningen.

12. EVT IAB.