Bestyrelsesmøde, Friskolen på Røsnæs 3 marts 2021

Bestyrelsesmøde, Friskolen på Røsnæs 3 marts 2021

Til stede: Catriona, Vibeke, Maria, Katrine, Tonny, Christian, Mads

Fraværende: Anders, Tanja, Lene

1.Generalforsamling d. 27/4 2021

Der indkaldes til generalforsamling d. 27 April 2021. Hvis det ikke er muligt at holde det indendørs, besluttes der, at generalforsamling afholdes udendørs.

Dirigent; Der besluttes at invitere den nye formand Trine Fogh for RUB.

Referent; Maria

Ansvarlig for valg; Tonny

Stemmetællere; Friskolens lærere Charlotte og Ruth adspørges.

Årsrapport: Catriona

Leder Rapport: Vibeke

Revisor: Inge Lindkamp, som skal vælges igen.

Der mangler 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleant.

2.  Beslutning angående restancer og gæld

Vibeke har lavet en strategi for skyldig beløb (fra forældre), som der er videregivet til Inge Lindkamp (revisor).