Ikke kategoriseret

Skolebestyrelsesmøde Friskolen På Røsnæs 19 August 2021 Til stede: Cathriona, Vicky, Nina, Maria Schacht, Christina, Nanna, Maria Neslo, Vibeke, Anders. Fraværende: Katrine, Tonny Til efterretning og orientering, Katrine har af personlige årsager valgt at tage orlov fra bestyrelsen i 6 mdr. Der er derfor en midlertidig post ledig som...

Til stede: Katrine, Vibeke, Vicky, Nanna, Nina, Christina, Catriona, Maria Schacht Fraværende: Tonny, Mads, Maria Neslo Til efterretning og Orientering 1.Underskrivning af referater v/Maria Alle referater underskrives. De vil vil lagt op på hjemmesiden. 2. Indkaldelse til generalforsamling v./Catriona Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mhp ændring af vedtægter. Datoen...

Til stede: Katrine, Vibeke, Vicky, Nanna, Nina, Christina, Catriona, Maria Schacht Fraværende: Tonny, Mads, Maria Neslo Til efterretning og Orientering 1.Underskrivning af referater v/Maria Alle referater underskrives. De vil vil lagt op på hjemmesiden. 2. Indkaldelse til generalforsamling v./Catriona Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mhp ændring af vedtægter. Datoen...

Til stede: Tonny, Anders, Christina, Vibeke, Tanja, Mads, Vicky, Lene, Katrine, Maria, Karin, Cathriona 1.Underskrivning af referater v/ Maria Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendes og underskrives. Maria Sørger for det lægges op på hjemmesiden. 2. Evaluering af bestyrelseskursus v/ Vibeke Der evalueres på det bestyrelseskursus, bestyrelsen var på d....

Referat fra generalforsamling på Friskolen På Røsnæs 1. Velkomst v/ Karin Bestyrelsesformand Karin Anholm bød alle sammen velkommen. Pga. Covid må der desværre ikke synges en sang, som vi ellers gerne vil for at styrke fællesskabet, som er en af Friskolens værdier. Karin bød velkommen til Friskolens nye...

1.Velkomst og sang v/Karin Karin byder alle velkommen. 2. Valg af dirigent og referent v/Bestyrelsen Rektor Peter Abildgaard vælges som dirigent og Maria fra skolebestyrelsen er referent. Der informeres om, at Indkaldelsen til generalforsamlingen er annonceret med 14 dages varsel. Dog er støtteforeningens medlemmer ikke indkaldt pr. email, som...

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 25 Juni 2018 Til stede: Jaqueline, Maria, Allan, Trine, Ole, Jakob, Christina, Karin, Mette, Lene Fraværende: Jeanette, Anders, Tonny 1.Godkendelse af referat og dagsorden Begge godkendes og referatet er lagt op på FB side og hjemmeside. 2. Evaluering adventure dagen Der var 23 børn tilmeldt arrangementet. Der...

Vedtægterne for Friskolen på Røsnæs. Godkendt på generalforsamlingen den 24. April 2018 og offentliggjort på hjemmesiden den 9. maj 2018. Friskolen på Røsnæs godkendte vedtægter.pdf Vedtægterne har også fået permanent plads i menuen under 'Info'....

Generalforsamling Friskolen på Røsnæs 24-4 2018 Jeppe Hedegaard Sørensen vælges som Dirigent 1.Velkomst og sang/Karin Karin indleder med at byde alle velkommen. Vi synger alle “Det dufter lysegrønt af græs” Karin præsenterer bestyrelsesmedlemmerne. 2. Præsentation af personale v/Jakob Jakob præsenterer  personalet, der er ansat på nuværende tidspunkt. Mie Larsen - Børnehave klasselærer. Mie...