Referater

Til stede: Katrine, Vibeke, Vicky, Nanna, Nina, Christina, Catriona, Maria Schacht Fraværende: Tonny, Mads, Maria Neslo Til efterretning og Orientering 1.Underskrivning af referater v/Maria Alle referater underskrives. De vil vil lagt op på hjemmesiden. 2. Indkaldelse til generalforsamling v./Catriona Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mhp ændring af vedtægter. Datoen...

Til stede: Anders, Vibeke, Mads, Katrine, Christina, Catriona, Maria, Tonny (zoom), Vicky (zoom) Til efterretning   1.Underskrivning referater v/ Maria Vi afventer med underskrivning af referat til alle kan forsamles. Kort gennemgang generalforsamling v. Catriona Den vil foregå på Zoom og der vil være en fordeling på skolen således: Personalet Kasser, referent,...

Til stede: Catriona, Vibeke, Maria, Katrine, Tonny, Christian, Mads Fraværende: Anders, Tanja, Lene 1.Generalforsamling d. 27/4 2021 Der indkaldes til generalforsamling d. 27 April 2021. Hvis det ikke er muligt at holde det indendørs, besluttes der, at generalforsamling afholdes udendørs. Dirigent; Der besluttes at invitere den nye formand Trine...

Referat for bestyrelsesmøde for Friskolen på Røsnæs d.24.03.21 kl. 17.00-19.00 Deltagere: Cathriona, Anders, Vibeke, Kathrine, Mads. Afbud: Tonny, Maria og Vicky. Note: Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, da Lene og Tanja er fratrådt bestyrelsen før generalforsamlingen. Nedenstående beslutninger bliver stadfæstet efter generalforsamlingen. Underskrivning af referater. Udsættes. ...

Deltagere: Vibeke, Anders, Cathriona, Kathrine, Maria (sidste halvdel)Tanja (zoom), Mads (zoom), Tonny (zoom), Christina (zoom). Afbud: Lene, og Vicky. Referent: Kathrine Til efterretning og orientering: 1. Underskrivning af referater. Udsættes til alle fysisk er tilstede. 2. Nyt fra skolen og SFO ved Vibeke. - Ferieplan 2021/22: Følger kommunens ferieplan. - Kajak klubben:...

Til stede: Vibeke, Anders, Katrine, Catriona, Maria (zoom), Mads (zoom), Vicky (zoom), Tonny (zoom), Christina (zoom), Tanja (zoom) Fraværende: Lene Til efterretning og orientering 1.Underskrivning af referater Referat fra 14. dec. 2020 godkendes og kan lægges op på hjemmesiden. Det vil blive underskrevet, når det er muligt at mødes...

Til stede: Vicky, Vibeke, Mette, Katrine, Mads, Tanja, Christina, Cathriona, Maria, Anders, Tonny, Lene (via zoom) TIL EFTERRETNING 1.Underskrivning referater v/ Maria Referater fra sidste bestyrelsesmøde d. 19 november 2020 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 27 november 2020 godkendes og skrives under. De vil blive lagt op på hjemmesiden. 2. Budget...

Til stede: Karin, Tonny, Lene, Maria, Catriona, Christina, Mads, Tanja, Katrine, Vibeke, Anders, Vicky 1-3 Lukket Punkt Uden medarbejderrepræsentant. 4. Underskrivning af referater Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrives. Maria sender referatet til Vibeke, som sørger for at dette lægges op på hjemmesiden. 5. Nyt fra skolen Eleverne fra 8 og 9...

Til stede: Tonny, Anders, Christina, Vibeke, Tanja, Mads, Vicky, Lene, Katrine, Maria, Karin, Cathriona 1.Underskrivning af referater v/ Maria Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendes og underskrives. Maria Sørger for det lægges op på hjemmesiden. 2. Evaluering af bestyrelseskursus v/ Vibeke Der evalueres på det bestyrelseskursus, bestyrelsen var på d....

Til stede: Christina, Vibeke, Tanja, Mads, Cathriona, Tonny, Maria, Karin, Vicky, Anders Fraværende: Lene, Katrine 1.Underskrivning Referater og konstituering v./Maria Referat fra generalforsamling, konstituering samt fra sidste bestyrelsesmøde underskrives. 2. Nyt fra skolen og SFO v./ Vibeke Vibeke fortæller om, hvad der sker på skolen lige nu. Elevtal: Pr. 5...