Referater

Generalforsamling Friskolen på Røsnæs 24-4 2018 Jeppe Hedegaard Sørensen vælges som Dirigent 1.Velkomst og sang/Karin Karin indleder med at byde alle velkommen. Vi synger alle “Det dufter lysegrønt af græs” Karin præsenterer bestyrelsesmedlemmerne. 2. Præsentation af personale v/Jakob Jakob præsenterer  personalet, der er ansat på nuværende tidspunkt. Mie Larsen - Børnehave klasselærer. Mie...

Referat, skolebestyrelsesmøde 10/4 2018 Til stede: Jakob, Karin, Christina, Trine, Jaqueline, Maria, Lene, Ole, Mette, Allan Fraværende: Tonny og Morten 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt og lagt op på hjemmesiden og FB siden. 2. Ansættelser og lønpolitik v/Jakob Jakob er i gang med at...

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts kl. 17-21 Tilstede: Trine, Ole, Mette, Allan, Jakob, Karin, Jaqueline og Christina. Afbud fra: Maria, Lene og Tonny. 1. Godkendelse af referat og dagsorden Referatet blev godkendt 2. Underskrive indmeldelse i Dansk Friskoleforening v/Karin Vi kan få nogle indkøbsaftaler, hvis vi melder os ind i Dansk...

Skolebestyrelsesmøde 5/3 2018 Til stede: Karin, Jaqueline, Allan, Mette, Trine, Maria, Ole, Christina, Jakob, Lene Fraværende: Tonny, Morten 1.Godkendelse af referat og dagsorden Dette er godkendt. Maria får Søren til at lægge referatet op fra sidste gang på hjemmeside og FB side. 2. Status ansættelser og kontrakter v/Karin og...

Referat bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 22/2 2018 Til stede: Karin, Mette, Christina, Ole, Jacob, Jaqueline, Tonny, Allan, Lene, Trine, Maria Fraværende: Morten Jacob, som er Friskolens nye skoleleder, præsentere sig selv for bestyrelsen. Derefter præsenterer hvert medlem af bestyrelsen sig. 1.Godkendelse af referat og dagsorden De godkendes. 2. Status ansættelser...

Referat Skolebestyrelsesmøde d. 23/1 2018 Til stede: Mette, Lene, Christina, Karin, Trine, Jaqueline, Maria, Allan, Ole Fraværende: Tonny, Morten 1.Godkendelse af referat fra d. 9 Januar 2018 Jacqueline skriver referat fra sidste møde rent og sørger for det bliver lagt op på hjemmeside og facebookside. 2. Godkendelse af Dagsorden Godkendt. 3. Nyt...

Skolebestyrelsen for Friskolen på Røsnæs d. 9. januar 2018 Til stede: Karin, Trine, Christina, Tonny, Lene, Mette, Allan, Jaqueline, Ole, Joakim Fraværende: Maria Dagsorden: 1.Godkendelse af referat og dagsorden Referat og dagsorden godkendt 2. Input til rekrutteringspartner vedr. skolelederprofil v/Lene (repræsentanter fra personalet deltager) Til stede: (Mie, Ruth, Susanne og Charlotte...

Referat skolebestyrelsesmøde for Friskolen på Røsnæs d. 4 Dec 2017 - kl. 17-21 Til stede: Karin, Lene, Allan, Jaqueline, Trine, Maria, Ole, Mette, Tonny, Christina, Ane Fraværende: Morten Ordstyrer: Christina 1. Godkendelse af dagsorden Denne godkendes. 2. Køb af bygninger v/ Karin Det glæder os, at kommunen og har accepteret vores bud...

Referat Bestyrelsesmøde, Friskolen på Røsnæs Tirsdag d. 21 November 2017 Til stede: Karin, Trine, Maria, Lene, Allan, Ole, Jaqueline, Mette Fraværende: Morten, Tonny, Christina Dagsorden: 1. Fastsættelse af mødedatoer Onsdag d 29 November kl. 17 - byrådsmøde på kommunen - Medlemmerne i skolebestyrelsen for Friskolen på Røsnæs afventer kommunalbestyrelsens behandling af...

Informationsmøde Friskolen på Røsnæs 2 November 2017 - 19-21 1 Velkomst v/Karin Aftenens Dagsorden præsenteres. Der synges “Livstræet”, da sang blir en stor del af Friskolen på Røsnæs. 2 Præsentation af skolebestyrelsen v/ Karin Karin præsenterer skolebestyrelsen for Friskolen på Røsnæs Formand Karin Anholm Jensen Næstformand Lene Christina Haue Ole Dahl Christina Lange Allan Feldtskov Trine...