Referater

Referat fra bestyrelsesmøde 06-01-19 Tilstede: Jacob, Karin, Tonny, Lene, Mette, Trine, Allan, Ole, Lene, Anders og Christina Afbud: Jacqueline, Maria og Jeanette   1. Godkendelse af referat og dagsorden Referat og dagsorden blev godkendt. Aktion: Maria sørger for at få lagt referater op fra mødet i november samt dette.   2. Elevtal Der er...

Til stede: Karin, Anders, Allan, Tonny, Maria, Jacqueline, Trine, Christina, Ole, Lene, Jakob, Mette Fraværende: Jeanette 1.Godkendelse af referat og dagsorden Begge godkendes. 2. Elevantal Der er på nuværende tidspunkt 113 elever på friskolen. 3. Brug af mobiltelefon Der er på nuværende tidspunkt ikke en mobiletik på friskolen. Derfor tales om, at...

Til stede: Jakob, Joakim, Tonny, Karin, Jeanette, Mette, Lene, Jaqueline, Ole, Anders, Christina, Maria, Allan Fraværende: Trine 1.Godkendelse af referat og dagsorden Referat fra sidste bestyrelsesmøde samt dagsorden godkendes. Fremover er det Line Andersen, der vil sørge for at referatet bliver lagt op på vores hjemmeside. 2. Diverse orientering v/Jacob Skolens personale...

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs d. 7. August 2018 Til stede: Jakob, Karin, Jeanette, Maria, Christina, Ole, Trine, Jaqueline, Lene, Mette Fraværende: Tonny, Anders 1.Godkendelse af Dagorden og Referat Dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt. Referat er tilgængeligt på hjemmesiden og FB side. 2. 1. Skoledag På første...

Skolebestyrelsesmøde 11. juni 2018 Til stede: Karin, Jeanette, Lene, Jaqueline, Allan, Trine, Maria, Ole, Christina, Anders, Jakob, Mette,  Johannes, Joakim Fraværende: Tonny 1.Godkendelse af referat og dagsorden Referat er godkendt og lagt på hjemmesiden og FB. Dagsorden er godkendt. 2. Adventuredag d. 16 Juni v/Johannes Der vil være flere poster fordelt...

Referat, skolebestyrelsesmøde 14. Maj 2018 Til stede: Karin, Ole, Jaqueline, Allan, Jakob, Lene, Maria, Trine, Anders, Jeanette Fraværende: Christina, Tonny og Mette Vi byder vores 2 nye bestyrelsesmedlemmer, Anders og Jeanette, velkommen. Vi laver en kort præsentationsrunde af alle bestyrelsesmedlemmerne. Karin fortæller, at vi har fået enormt...

Generalforsamling Friskolen på Røsnæs 24-4 2018 Jeppe Hedegaard Sørensen vælges som Dirigent 1.Velkomst og sang/Karin Karin indleder med at byde alle velkommen. Vi synger alle “Det dufter lysegrønt af græs” Karin præsenterer bestyrelsesmedlemmerne. 2. Præsentation af personale v/Jakob Jakob præsenterer  personalet, der er ansat på nuværende tidspunkt. Mie Larsen - Børnehave klasselærer. Mie...

Referat, skolebestyrelsesmøde 10/4 2018 Til stede: Jakob, Karin, Christina, Trine, Jaqueline, Maria, Lene, Ole, Mette, Allan Fraværende: Tonny og Morten 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt og lagt op på hjemmesiden og FB siden. 2. Ansættelser og lønpolitik v/Jakob Jakob er i gang med at...

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts kl. 17-21 Tilstede: Trine, Ole, Mette, Allan, Jakob, Karin, Jaqueline og Christina. Afbud fra: Maria, Lene og Tonny. 1. Godkendelse af referat og dagsorden Referatet blev godkendt 2. Underskrive indmeldelse i Dansk Friskoleforening v/Karin Vi kan få nogle indkøbsaftaler, hvis vi melder os ind i Dansk...

Skolebestyrelsesmøde 5/3 2018 Til stede: Karin, Jaqueline, Allan, Mette, Trine, Maria, Ole, Christina, Jakob, Lene Fraværende: Tonny, Morten 1.Godkendelse af referat og dagsorden Dette er godkendt. Maria får Søren til at lægge referatet op fra sidste gang på hjemmeside og FB side. 2. Status ansættelser og kontrakter v/Karin og...