Referater

Referat Skolebestyrelsesmøde d. 23/1 2018 Til stede: Mette, Lene, Christina, Karin, Trine, Jaqueline, Maria, Allan, Ole Fraværende: Tonny, Morten 1.Godkendelse af referat fra d. 9 Januar 2018 Jacqueline skriver referat fra sidste møde rent og sørger for det bliver lagt op på hjemmeside og facebookside. 2. Godkendelse af Dagsorden Godkendt. 3. Nyt...

Skolebestyrelsen for Friskolen på Røsnæs d. 9. januar 2018 Til stede: Karin, Trine, Christina, Tonny, Lene, Mette, Allan, Jaqueline, Ole, Joakim Fraværende: Maria Dagsorden: 1.Godkendelse af referat og dagsorden Referat og dagsorden godkendt 2. Input til rekrutteringspartner vedr. skolelederprofil v/Lene (repræsentanter fra personalet deltager) Til stede: (Mie, Ruth, Susanne og Charlotte...

Referat skolebestyrelsesmøde for Friskolen på Røsnæs d. 4 Dec 2017 - kl. 17-21 Til stede: Karin, Lene, Allan, Jaqueline, Trine, Maria, Ole, Mette, Tonny, Christina, Ane Fraværende: Morten Ordstyrer: Christina 1. Godkendelse af dagsorden Denne godkendes. 2. Køb af bygninger v/ Karin Det glæder os, at kommunen og har accepteret vores bud...

Referat Bestyrelsesmøde, Friskolen på Røsnæs Tirsdag d. 21 November 2017 Til stede: Karin, Trine, Maria, Lene, Allan, Ole, Jaqueline, Mette Fraværende: Morten, Tonny, Christina Dagsorden: 1. Fastsættelse af mødedatoer Onsdag d 29 November kl. 17 - byrådsmøde på kommunen - Medlemmerne i skolebestyrelsen for Friskolen på Røsnæs afventer kommunalbestyrelsens behandling af...

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs Lørdag d. 16 sep. 2017 - 10-15 Til stede: Karin, Trine, Christina, Maria, Lene, Mette, Tonny, Allan, Jaqueline Fraværende: Ole, Morten 1. Valg af ordstyrer Christina 2. Tjek at referat fra sidst er på FB og hjemmeside Der er lagt referat de 2 steder. Det er...

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. august 2017 Der er aftalt en fremtidig mødestruktur således at vi på forhånd ved hvem der gennemgår og fremlægger de forskellige punkter. Evaluering og gennemgang af emner fra kurset hos Friskolernes hus. Køb af bygninger og pris: Det kommer...

Til stede: Karin, Allan, Ole, Mette, Tonny, Maria, Jacqueline, Christina, Lene, Trine Fraværende: Morten 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Karin Referent: Maria 2. Præsentation af bestyrelsen I denne nye bestyrelse er vi både nogle forældre fra Røsnæs Skole og udefra, hvorfor vi præsenterer os for hinanden her på vores...