Ekstraordinær generalforsamling på Friskole på Røsnæs d. 21/6

Ekstraordinær generalforsamling på Friskole på Røsnæs d. 21/6

Ekstraordinær generalforsamling på Friskole på Røsnæs d. 21/6 2021 kl.16.30 (foregår virtuelt)

Deltagere: Maria N, Nina, Anders, Cathriona, Kathrine, Vibeke og Trine Fogh Lauridsen

Afbud: Nanna, Christina, Tonny, Maria, Vicky.

Referent: Kathrine

1. Velkomst ved formand Cathriona Cantio. 2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller: Dirigent og stemmetæller. Trine Fogh Lauridsen Referent: Kathrine Feilskov

Dirigent kan fastslå at mødet er indkaldt på lovlig vis og overholder vedtægterne og der er ingen indsigelser.

3. Indkomne forslag: Ændring og tilføjelse til vedtægter blandt andet angående oprettelse af daginstitution:

Der stemmes fuldtalligt for forslaget og forslaget er hermed godkendt og tilføjes skolen vedtægter.

Eventuelt.

Intet at tilføje.