Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 20 maj 2020

Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 20 maj 2020

Til stede: Karin, Lene, Maria, Tanja, Trine, Katrine, Christina, Ole, Tonny, Mette, Anders, Allan (Via teams)

På dette ekstraordinære bestyrelsesmøde anbefaler ansættelsesudvalget, bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 medarbejderrepræsentanter, at ansætte vibeke Malmberg som skoleleder. Dette er på baggrund af 2 meget spændende og dybdegående samtaler, en personlighedstest, en færdighedstest , 2 cases samt 3 referencer, der bekræfter Vibekes egne udsagn, testresultater samt udvalgets egen vurdering af vibeke som en meget erfaren og kompetent skoleleder.

Efter præsentationen er det en enstemmig bestyrelse, der vælger at ansætte Vibeke Malmberg.