Mini-Røs på Røsnæs – Et førskoletilbud

Mini-Røs på Røsnæs – Et førskoletilbud

Friskolen på Røsnæs opretter førskole for de kommende 0. klasses elever, som giver en mere tryg og rolig start på skolelivet. Mini-Røs starter d. 2. maj 2022, hvor børnene får mulighed for at lære skolen, personalet og de andre elever at kende.

En tryg og rolig start på skolelivet er en vigtig forudsætning for trivsel og læring. Friskolen på Røsnæs har en stærk udeskoleprofil med høje ambitioner for både trivsel, tryghed og høj faglighed. Det skaber glade, kloge og sunde børn, der tør stå ved sig selv samt indgå i forpligtende fællesskaber. Nysgerrighed er en lyst og glæde til at møde og opsøge nye udfordringer.

Friskolen på Røsnæs vil stimulere børnenes nysgerrighed i den fantastiske natur. I naturen er der mulighed for leg og udfoldelse. Friskolen på Røsnæs vil give børnene en nænsom og tryg skolestart, hvor de bliver fortrolige med skolens rytme, fysiske rammer og voksne. Et førskoleforløb giver mulighed for ekstra tid til børnene, hvor udviklingen af børnenes sociale og kognitive kompetencer styrkes. Førskole – tilbud er udbredt i mange kommuner i Danmark med gode resultater. Friskolen på Røsnæs er overbevist om, at dette tiltag vil skabe en mere tryg og rolig start for de kommende skolebørn.