Info og forældremøde torsdag den 2. november

Info og forældremøde torsdag den 2. november

Vi har lovet jer forældre, at de børn som på nuværende tidspunkt går på Røsnæs skole er garanteret en plads på Friskolen på Røsnæs. Det står vi ved, men nu sætter vi en deadline på, så vi ved hvilket elevgrundlag vi har at arbejde videre med. Indmeldelserne skal derfor være foretaget inden 1. oktober 2017 for at børnene er sikret en plads på Friskolen. Indmeldelsen foretages på www.friskolenpaaroesnaes.dk

På nuværende tidspunkt har vi over 80 indmeldte og vi har løbende henvendelser fra interesserede forældre som vil høre om den fremtidige skole, så derfor er vi nødt til at bede om jeres stillingtagen. Vi ønsker max 18 børn i hver klasse og vi ønsker som sagt først at tilgodese Røsnæs Skoles børn.

Vi afholder et forældremøde torsdag den 2. november fra 19-21, hvor I kan høre meget mere om Friskolen og få mulighed for at få svar på jeres spørgsmål.

Inden 1. april 2018 vil vi bede jer indbetale skolepenge for en måned. Der er tale om en forudbetaling af skolepenge for august 2018 og vedrører således kun de elever, der skal gå på skolen fra august 2018. I vil høre nærmere om forudbetalingen.

Børn som indskrives på Friskolen til skolestart senere end 2018, vil blive opkrævet 300 kr. i indmeldelsesgebyr. Der er tale om et gebyr til dækning af administrationsomkostninger.

Vi har fastsat skolepengene til 12 rater a 1.200 kr. for 1. barn, 850 kr. for 2. barn og 350 kr. for 3. barn. Efterfølgende børn er gratis.

SFO-betalingen bliver 775 kr. for en eftermiddagsplads for 1. barn, 375 kr. for 2. og 3. barn. Efterfølgende børn er gratis. Morgen-SFO kommer til at koste 150 kr. pr barn.

Åbningstider i SFO bliver kl. 6.15-17 og kl. 6.15-16 om fredagen. Tiderne vil blive tilpasset såfremt behovet ændrer sig.

I må endelig ringe eller skrive til mig eller andre fra bestyrelsen, såfremt I har spørgsmål til Friskolen på Røsnæs.

Hilsner fra
Karin Anholm
Tlf.: 61278861