Klassekasser

Princip for klassekasser

 

Hvad er en klassekasse?

En klassekasse er en fælles pengeindsamling, som den enkelte klasse etablerer i 0. klasse.  Formålet med at have en klassekasse er at give lidt ekstra midler til klassen, som fx kan bruges til fælles oplevelser, aktiviteter ud over den daglige undervisning og lejrskole (skolen giver 250 kr. pr. elev til lejrskole). Hvis klassen ikke har penge nok i klassekassen, når klassen skal på lejrskole, vil forældrene skulle betale restbeløbet. En klasse kan beslutte at deltage i aktiviteter, der har til formål, at indtjene penge til deres klassekasse.

Nye elever/fraflyttende elever:

Nye elever får andel i klassekassen på lige fod med klassens andre elever. Går en elev ud af klassen er der ingen tilbagebetaling fra klassekassen uanset tidspunkt i skoleforløbet.

Princip for brug af klassekassen:

  • Klassekassen kan anvendes til fælles udgifter, der ikke er en direkte forudsætning for undervisningens gennemførelse og formål.
  • Brugen af klassekassen fastlægges af forældre og klasseteamet i fællesskab – koordineret af klasselærer.
  • Der indbetales 250 kr. pr. halv år (500 i alt).
  • Det er forældrerådet, der står for indsamlingen af og administration af pengene.
  • Det aftales med klasseteamet, hvordan lærerne får adgang til pengene.
  • Klassekassen gøres op minimum en gang om året på forældremøde, og regnskabet offentliggøres på Forældreintra via referat fra forældremøde.
  • Det er forældrerådets opgave at sørge for at lukke/afslutte klassekassen ved 9.årgangs afslutning

 

VM 13.06.21