Kommentar til elevtimer

En skoles elevtimer skal først og fremmest afspejle den skole, man siger, man er. Skolen skal stå mål med folkeskolens udbud, men det er op til den enkelte fri skole, hvor mange timer, eleverne tildeles. Elevtimerne skal kunne læses af de personaleressourcer og personalekompetencer, som skolen har.

Skolen lægger stor vægt på udeskole i indskoling og på mellemtrinnet, hvor matematik, natur og teknik, idræt, dansk, billedkunst, madkendskab og håndværk og design kan indgå. Klasserne arbejder også ofte på tværs af klassetrin. I overbygningen er det mere lærerne i de enkelte fag, der vurderer, hvornår det giver mening at drage ud.

Enkelte timer kan variere fra skoleår til skoleår afhængig af den enkelte klasse.

Sammenlignet med folkeskolen:

Dansk: 0. klasse har dansk på skemaet. 4. klasse har en lektion mere.

Engelsk: Opstart i 0. klasse i stedet for 1. klasse. 9. klasse har en lektion mere.

Tysk: Opstart i 4. klasse hvis muligt med 1 lektion, opstart i 5. klasse i folkeskolen. 1 lektion mere end i folkeskolen.

Historie: samme som i folkeskolen.

Kristendom: det samme som i folkeskolen blot fordelt anderledes i skoleforløbet.

Samfundsfag: Samme som i folkeskolen.

Matematik: Samme som i folkeskolen.

Natur/teknik: gennem hele skoleforløbet styrkes n/t og udeskolen med 60t, 2 lektioner. 1 lektion i 1. klasse og 1 lektion i 3. klasse. Der gives kajakundervisning på 7. klassetrin.

Geografi: Geografi tildeles 1 lektion mere i 9. klasse, så faget har 30t mere end i folkeskolen.

Biologi: Samme som i folkeskolen.

Fy/Ke: Samme som i folkeskolen.

Idræt: 1 lektion mere på 3. klassetrin i forhold til folkeskolen.

Musik: 2 lektioner færre, hvor vi prioriterer h/d og mad.

B/K: 1 lektion mere i 1. klasse så 30t mere i forhold til folkeskolen.

H/D: 1 lektion mere, så 30t mere i forhold til folkeskolen.

Mad: 1 lektion mere, så 30t mere i forhold til folkeskolen.

 

Valgfag:

 

Musik/drama/medier på 7. og 8. klassetrin: samme som i folkeskolen.

B/K: 2 lektioner mere i forhold til folkeskolen, hvor vi har valgt at tildele 60t ekstra, da B/K er prøvefag inden for den praktisk/musiske blok på vores skole på 8. klassetrin.

Mediefag: 5. klasse er tildelt 1 lektion i mediefag.

Hvis muligt, tilbydes kor eller skak efter skoletid. Afhænger helt af personaleressourcer.

 

7. klasse bliver en klasse til næste skoleår:

 

 • Klassen har èt stamlokale, og bruger det andet lokale til gruppelokale samt til de elever, som ofte har behov for ro.
 • Eleverne sidder bedre og mere ergonomisk ved at have en stamplads, end som nu hvor de flytter mellem lokalerne, og halvdelen sidder på en taburet og ikke har megen bordplads.
 • SSP har tidligere lavet en undersøgelse, hvor de konkluderer, at der på 7. klassetrin ikke er meget sammenhold og fællesskab uden for skoletid. Ved at have flere klassekammerater at spejle sig i, åbnes der op for såvel nye arbejdsfællesskaber samt muligheder uden for skoletid.
 • Der spares 10 timer, hvor klasserne læses hver for sig, hvilket giver mulighed for at tilbyde mere specialundervisning på flere klassetrin, hvilket der er stort behov for.

 

Den kommende 3. klasse:

 

 • Den kommende 3. klasse bliver en hel klasse, og derved åbnes der op for at tage nye elever ind.
 • Eleverne skal have ny klasselærer, så det er et naturligt skift.
 • Hvis muligt er 3. klasse sammen med 4. klasse på udeskole.

 

Den kommende 1. og 2. klasse:

 

 • Den kommende 1. og 2. klasse slås sammen, hvilket bliver 12 i alt, således åbnes der op for nye elever.
 • De 4 elever i nuværende 1. klasse oplever at blive de store.
 • Der er ikke råd til at læse en klasse på kun 8 og en på 4, derfor også en nødvendighed.
 • Der er rigelig tid til begge klassetrin, selvom de skulle være på forskellige niveauer.

 

 

 

Den kommende 0. klasse:

 

 • klasse læses for sig, da det giver mest pædagogisk mening, da 0. klasses elever er et helt andet sted læringsmæssigt end 1. klasses elever. Samtidig er der ikke de samme læringsmæssige krav til 0. som til 1. klasse.
 • Foreløbigt tal er 6, så selvfølgelig en dyr løsning, men den mest fornuftige.
 • I praktisk musiske fag kan eleverne samlæses.
 • Vi har åbent for nye elever.

 

VM 07.02.2021