Lejrskole

Lejrskoler

 

Ved et lejrskoleophold forstås i denne forbindelse undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen. Lejrskoler er derfor et skolebaseret supplement/alternativ til den almindelige undervisning

 

Formål for lejrskoler på Friskolen på Røsnæs: at give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser, som de ikke får i en normal undervisning, gennem et socialt og et fagligt indhold.

 

0.klasse: 1 overnatning på skolen

1.klasse: 1 overnatning på skolen

2.klasse: 1 overnatning på skolen

3.Klasse: 1 overnatning på skolen+

 

Overnatningen for indskolingen skal være fælles for 0.1. og 2. klasse og evt.

og ligge i foråret. Den har til formål at:

  • Styrke de sociale relationer årgangene imellem
  • Fokus på at bruge hinanden i leg såvel som i faglig tilgang
  • Styrke fællesskabet og samarbejdet, trods forskellighederne
  • Opleve skolen på en anden måde

Overnatningen skal indeholde aktiviteter og lege, der så vidt muligt foregår i samspil med naturen – dette kunne være orienteringsløb, vandreture, bålmad osv.  Endvidere skal der ved overnatningen være fokus på skolens udeskole.

 

  1. og 5. klasse holder lejrskole sammen: 3 overnatninger

 

Lejrskolen på 4. og 5. klassetrin skal foregå i Danmark, da det er af stor betydning at de nationale, kulturelle og historiske dimensioner i skolen bliver integreret i arbejdet, hvor det er naturligt samt i de tværfaglige sammenhænge, hvor begreber samt forståelse for værdierne i historiske perioder  samt forskellige fauna og naturoplevelser i Danmarks forskellige egne.

 

  1. klasse: 1 overnatning.
  2. og 8. klasse holder lejrskole sammen: 4-5 overnatninger
  3. klasse:1 overnatning

 

Lejrskolen på 7.- 8. klassetrin skal foregå i et nordisk land, da det er af største betydning, at den nordiske dimension i skolen bliver integreret i arbejdet, hvor det er naturligt, samt i de tværfaglige sammenhænge, hvor nordisk samarbejde og bevidsthed har markeret sig mest synligt i verdenssamfundet, nemlig i forbindelse med demokrati, velfærd, miljø og menneskerettigheder.

 

I dag handler det i stigende grad om at forberede eleverne til at leve og handle i et globaliseret informationssamfund, præget af international konkurrence, men også af gensidig afhængighed. Et sådant samfund stiller store krav til de unges kvalifikationer, og uddannelser skal ikke længere kun give faglig bredde og dybde, men de skal også understøtte en række af de vigtige personlige kvalifikationer, fx omverdensforståelse, kulturel indlevelsesevne, samarbejde og kommunikation, omstillingsevne og fleksibilitet, selvtillid, initiativ og lærelyst.

 

Det mest oplagte fundament for nordisk forståelse vil dog altid bestå i samarbejde og etablering af en personlig kontakt, her nedbrydes sprogbarrierer, og her får de folkelige værdier mening. Derfor er det af største betydning, at Friskolen på Røsnæs prøver en form for udveksling med jævnaldrende elever fra et andet nordisk land.

 

 

VM maj 2021

 

 

Formål med den lokale lejrtur på Friskolen på Røsnæs:

At give eleverne er super fed oplevelse, og skabe relationer og tryghed mellem eleverne (og lærerne). En tur som forhåbentlig skiller sig ud fra det man har på andre skoler, og giver et godt sammenhold.

Omdrejningspunktet er et postløb, hvor eleverne er inddelt på tværs af årgangene. Der er 50% fokus på faglighed og 50% fokus på trivsel, i form af at eleverne skal klare opgaver sammen, hvilket giver sammenhold og en anden form for tryghed ved de andre elever. Points i postløbet gives dels for hvor godt posterne løses, men også for hvor godt de store tager sig af de små – altså holdindsatsen.

Ved aftenstid bliver ”indskolingen” hentet. Resten bliver på pladsen og får/laver nem aftensmad. Herefter er der mørkegemmer og hygge ved bålet.

Forberedelser:

Tidspunkt:      Forholdsvis kort tid efter skolestart (Evt. midten af september)

Vi booker shelterpladsen i Skanseskoven.

Forældre opstiller samlingstelt (evt. 6 x 12 m party-telt) og evt. Lavvu telt (12-15 pers. – 150 kr.)

Borde/bænke eller lignende opstilles i samlingsteltet.

Dag 1 – onsdag Dag 2 – torsdag Dag 3 – fredag
  8.00: Nem morgenmad for 4. – 9. kl. 8.00: Nem morgenmad for 4. – 9. kl.
9.00: indkvartering af elever fra 4. til 9. kl. i elevernes egne telte (som vi gjorde ved Arresø).
0. – 3. evt. på skovtur/strandtur imens.
9.00: Indskolingen møder ind. Fælles aktiviteter: Strandtur, rundbold, hygge og evt. kajak? 9.00: Et par timers fri leg, eller styrede aktiviteter.
11.30: Samling på pladsen og spisning af madpakker 11.30: Samling på pladsen og spisning af madpakker 11.30: Samling på pladsen og spisning af madpakker
12.00: Optakt til 1. del af postløbet 12.00: Optakt til 2. del af postløbet, mens lærerne går til deres poster. 12.00: Pladsen pakkes sammen
12.30: Lærerne går til deres poster 12.30: 2. del af postløbet 13.00: Eleverne går på velfortjent weekend
13.00: 1. del af postløbet 15.00: Leg og hygge ved pladsen  
15.30: Leg og hygge ved pladsen    
17.00: Indskolingen hentes 17.00: Afsløring af resultatet af postløbet  
18.00: Nem aftensmad 18.00: Indskolingen hentes, og nem aftensmad for resten  
19.00: Bålhygge 19.00: Bålhygge/fest i partyteltet  
20.30: Mørkegemmer 20.30: Mørkegemmer  
22.00: Godnat 22.00: Godnat  

Forslag til program:

Er dette forslag for meget af det gode, kunne man evt. starte torsdag og slutte fredag aften, så turen kun bliver med én overnatning.