Netetik

Netetik for Friskolen på Røsnæs

På Friskolen på Røsnæs ønsker vi at blive dygtige til at gøre vores elever digitalt myndige det vil sige kyndige, kritiske og nysgerrige i omgangen med den digitale virkelighed. I vores optik gøres dette ikke gennem hverken ukritisk begejstring for teknologi og digitale devices ej heller gennem vidtgående forbud.

Vi ønsker, at hjælpe eleverne med at udvikle gode vaner, manerer og adfærd på de sociale medier. Vi sætter rammer for brugen af digitale medier, og lægger vægt på samvær, hvor børn og voksne er aktivt og nærværende sammen.

 

Som elev på skolen:

 1. Tager du ansvar for, at der holdes en ordentlig takt og tone over for kammerater og andre personer på nettet og sociale medier, uanset om du er på skolen eller i fritiden.
 2. Husker du på, at de ting du skriver på nettet/sociale medier med lethed kan misforstås og virke krænkende, provokerende eller mobbende over for andre.
 3. Respekterer du at it-udstyr og medier bruges til undervisning, når du er på skolen.
 4. Følger du de voksnes anvisninger. Det er dem, der bestemmer, om du må bruge dit it-udstyr og til hvad i skoletiden og SFO.
 5. Passer du på skolens udstyr og pakker udstyret væk, når du ikke bruger det.
 6. Du skal undgå pornografisk, voldeligt og/eller racistisk indhold. Hvis du ved et uheld kommer ind på sådanne sider, skal du straks lukke siden. Hvis du oplever, at andre benytter sådanne sider, skal du kontakte en lærer eller anden medarbejder på skolen.
 7. Lægger du kun private oplysninger ud på nettet i samråd med en voksen.
 8. Respekterer du regler om ophavsret og henter/udbreder ikke film, musikfiler og spil på nettet, du ikke har købt, medmindre der gives udtryk for, at det er tilladt.
 9. Overholder du aldersbegrænsninger på sociale netværk og spil.
 10. Tag ikke billeder eller film af nogen, der ikke ved det, eller ikke vil have det.

 

Som forælder på skolen:

 1. Bakker du op om intentionerne og retningslinjerne i skolens principper for digitalisering og Netetik.
 2. Opdrager du dit barn til ansvarlig brug af IT-udstyr, færden på nettet/sociale medier og sørger for, at dit barn kender skolens rammer og Netetik.
 3. Tager du ansvar for, at der holdes en ordentlig takt og tone over for andre forældre og medarbejdere på Intra, Facebook internettet og andre sociale medier.
 4. Husker du på, at de ting du skriver på nettet/sociale medier med lethed kan misforstås og virke krænkende, sårende eller konfliktoptrappende på andre. Tænk før du taster.
 5. Medvirker du til, at der i forældrekredsen tales om god Netetik og aftales fælles retningslinjer på årets første forældremøde.
 6. Samarbejder du med skolen og de øvrige forældre om at løse eventuelle problemer om brug af medier, it-udstyr mv.

 

Som medarbejder på skolen:

 1. Bakker du op om intentionerne og retningslinjerne i skolens principper for digitalisering og Netetik.
 2. Medvirker du til kontinuerligt at uddanne eleverne i digital dannelse og udarbejder retningslinjer i klassen med udgangspunkt i principper og Netetik.
 3. Tager du ansvar for, at der holdes en ordentlig takt og tone over for forældre og medarbejdere på Intra, internettet, Facebook og andre sociale medier.
 4. Husker du på, at de ting du skriver på nettet let kan misforstås og virke krænkende, sårende eller konfliktoptrappende på andre. Tænk før du taster.
 5. Medvirker du til, at der i forældrekredsen tales om god Netetik og aftales fælles retningslinjer.

 

Friskolen På Røsnæs 02.12.2020