Ny skoleleder pr. 1. august 2020

Ny skoleleder pr. 1. august 2020

Skolebestyrelsen på Friskolen på Røsnæs kan med stor glæde meddele, at vi har ansat Vibeke Malmberg som skoleleder pr. 1. august 2020.

Et enigt ansættelsesudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 medarbejderrepræsentanter anbefalede bestyrelsen at ansætte Vibeke Malmberg på baggrund af 2 meget spændende ogdybdegående samtaler med Vibeke. Samtalerne har blandt andet indeholdt gennemgang og spørgsmål til testsvarene på en personlighedstest og en færdighedstest som Vibeke havde udført inden 2. samtale. Endvidere fremlagde Vibeke 2 cases, som ansættelsesudvalget havde stillet ud fra relevante opgaver der konkret skal udføres på skolen. Endelig er der trukket 3 referencer på Vibeke fra bestyrelsesmedlemmer som Vibeke tidligere har samarbejdet med og endvidere en lærer og tillidsrepræsentant.Referencerne har bekræftet Vibekes egne udsagn, testresultater samt udvalgets egen vurdering af Vibeke som en meget erfaren og kompetent skoleleder.

Vibeke Malmberg er 60 år, bosiddende ved Næsby strand i Slagelse med sin mand. Sammen har de 4 store drenge som alle er flyttet hjemmefra.

Vibeke er en meget erfaren skoleleder og har en stærk lederprofil.Hun har en baggrund fra Dyhrs skole i Slagelse, hvor hun var lærer i 16 år og senere afdelingsleder i 5 år. Efter Dyhrs skole kom Vibeke til Landsgrav Friskole i Slagelse, hvor hun var skoleleder i 7 år. Begge skoler er kendte for deres høje faglige niveau. På Landsgrav Friskole stod Vibeke i spidsen for udbygning og udvikling af udskolingen. Vibeke var endvidere skoleleder på Ringsted lilleskole, som hun var med til at starte op og tager den erfaring med sig, hvad det vil sige at opbygge og lede en nystartet skole. De seneste 5 år, har Vibeke været bosiddende i USA, da hendes mand har været udsendt for en dansk virksomhed, men glæder sig nu til at genoptage sit arbejdsliv som skoleleder.Vibeke kan således bidrage med 15 års ledelseserfaring fra den frie skoleverden som en all round skoleleder.

Vibeke motiveres af at drive god skole med glade og dygtige børn i et fællesskab med fælles aktiviteter og traditioner. Hun vil arbejde på at bevare den gode trivsel både hos elever og personale.Vibeke har stor erfaring i praktisering af værdibaseret ledelse og teamsamarbejde og vægter samarbejde med personale, forældre og bestyrelse højt. Et samarbejde der tager udgangspunkt i fælles mål og bygger på dialog, tillid og aktiv lytning. Vibeke kan beskrives som en positiv kvinde med et godt humør, en naturlig nysgerrighed og en sprudlende og smittende energi.

Bestyrelsen vil i samarbejde med Bente planlægge en god overlevering til Vibeke, ligesom Vibeke vil være en del af den kommende rekrutteringsproces af lærere.

Bestyrelsen håber, at I vil tage godt imod Vibeke, så vi sammen kan udvikle fagligt, livsduelige unge mennesker, som nysgerrigt kan tage ansvar i et forpligtende demokratisk fællesskab.

På bestyrelsens vegne,

Karin Anholm, Formand

Læs artikel i SN