Indmeldelse og venteliste

Kontakt skolens kontor ved indmeldelse og opskrivning på venteliste til skole og SFO på tlf. 59 56 00 99

 

Klassekvotienten på Friskolen på Røsnæs er fleksibel og tilpasses de enkelte klasser. Vurderingen af antal børn i de enkelte klasser foretages af skolelederen i samarbejde med lærerkollegiet, da nogle klasser kan rumme flere elever end andre. Der tilstræbes et optag på 18 børn, men ved særlige tilfælde og samlæsning kan der forekomme flere elever.

 

Indmeldelse

 

Der afholdes et kombineret besøg og samtale for nye familier, der ønsker deres barn på friskolen. Skolelederen afholder dette møde. Samtalen holdes for at sikre, at barnet, familien og skolen har afstemt forventningerne til det gensidige samarbejde mellem skole og hjem. Herefter følger barnet undervisningen i klassen/gruppen i 3 til 4 dage, og på baggrund af både barnets og skolens oplevelser, tages beslutning om endelig start.

 

Venteliste

 

Hvis en familie ønsker at indmelde sit barn og den pågældende klasse er fyldt, kan familien skrives på en venteliste, hvis familien ønsker det. Ventelisten er ikke prioriteret, og det er skolelederen, som ud fra den eksisterende årgang danner en samlet vurdering ud fra nedenstående kriterier:

  • Den enkelte klasses faglige, sociale og personlige kompetencer.
  • Klassens fordeling mellem kønnene (der tilstræbes ligelig fordeling, så frem det er muligt)
  • Om der i forvejen er søskende på skolen eller fremtidige årgange.
  • Skolen som helhed her under økonomiske hensyn.

 

Udmeldelse

 

Forældre kan melde deres barn ud af skolen samt SFO til udløb af en kalendermåned med en måneds varsel. Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret på Friskolen på Røsnæs.

 

Skolen kan opsige børn på baggrund af manglende samarbejde og restance på forældrebetaling. I tilfælde af grov overtrædelse af skolens værdier og regler kan bortvisning af barnet ske fra dag til dag.

 

Indmeldelsesgebyr

 

Se her på hjemmesiden under takster.