Referat for bestyrelsesmøde for Friskolen på Røsnæs d.24.03.21

Referat for bestyrelsesmøde for Friskolen på Røsnæs d.24.03.21

Referat for bestyrelsesmøde for Friskolen på Røsnæs d.24.03.21 kl. 17.00-19.00 Deltagere: Cathriona, Anders, Vibeke, Kathrine, Mads. Afbud: Tonny, Maria og Vicky. Note: Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, da Lene og Tanja er fratrådt bestyrelsen før generalforsamlingen. Nedenstående beslutninger bliver stadfæstet efter generalforsamlingen.

 1. Underskrivning af referater. Udsættes.
 2. Gennemgang af regnskab ved Inge Linkamp (BDO)
  Inge, skolens revisor, gennemgik regnskabet, og årsresultatet er positivt i forhold til de betingelser skolen har haft i forbindelse med corona, skift i ledelsen og skolens få år.
 3. Nyt fra skolen og SFO.
  Info vedr. 8. og 9. klasses projekt. Vibeke var censor. Det var en god oplevelse. Info vedr. indmeldelser og udmeldelser.
  Der er et stort behov for ekstra hjælp til mange børn på skolen, så der er mange møder med ppr, psykolog og kommune.
  Op til påske vil der være lidt ekstra påske aktiviteter m.m.
  Covid test af eleverne over 12 år er opstartet og fungerer godt.
 4. Marketinggruppen. Intet at berette
 5. Fondsudvalget.
  Der er sendt ansøgning til Novo Nordisk fonden vedr. støtte til naturfagslokale. Der afsendes inden påske ansøgning til More Play puljen om støtte til legepladsforbedringer.BørnehavegruppenVibeke har kontakt til Fårelev friskole, der har åbnet en ny børnehave, herfra kan vi får lidt kendskab til processen. Til næste møde får vi mere info om tidsplan og fremadrettede opgave.
 6. Boldbaner.
  Intet svar endnu.
 7. Gennemgang af tilbud: IT ved Ulrich Lindy.

page2image26180016

Bestyrelsen har givet forgodkendelse til ny server mm, så vi kan dele netværket og der er bedre adgang til KOMiT. Ulrich taler sammen med Ole vedr. hvordan lærernes drev skal håndteres.

8. Forretningsorden med èn tilføjelse angående daginstitution. Udsættes til efter generalforsamling

9. Evt. 10.Lukket punkt: