Referat skolebestyrelsesmødet onsdag den 29/9 2021

Referat skolebestyrelsesmødet onsdag den 29/9 2021

Referat skolebestyrelsesmødet onsdag den 29/9 2021 kl 17-19

1. Underskrivning af referater (Maria) 5 min

Fraværende. Tonny, Christina, Maria, Katrine

Til efterretning:

 1. Nyt fra skolen og SFO (VM) 10 min
  • ●  Vi er færdige med forældremøder. Det er forløbet godt. 6 kl tog godt imod at PT og OS var nye lærere i klassen.
  • ●  8 kl er blevet godt sammenrystet. De arbejder godt sammen. 8. og 9. tager på lejrtur i uge 41.
  • ●  Fagdag er blevet en fast del af årshjulet og ligger nogenlunde fast en gang om mdr. Det fungerer fint og lærerne kan derved arbejde mere intensivt med eleverne og undervisningen.
  • ●  Vibeke kommer rundt i klasserne og ser, hvordan det går med undervisningen.
  • ●  Brandøvelsen forløb fint. Det er ændret fra multibanen til boldbanen.
  • ●  PT er blevet ansat og skal være en stor del af 6. kl.
  • ●  JH er vores nye musiklærer for dette skoleår. Han skal varetage musik i4/5-6-7.
  • ●  Pædagogiske dage var et godt tiltag og der evalueres på dette tilpersonalemøde d. 6/10
  • ●  Ny pige i 8. kl. på prøve.
  • ●  Ny pige i 3. kl. på prøve.
  • ●  En elev i 7. kl. er udmeldt.
  • ●  VM har været til møde ang. nye arbejdstidsregler.
  • ●  Vi er 108 elever ved optælling til 5. sept.
  • ●  SFO har haft Mini OL. Hvilket har været supergodt. De har et arrangement d.30/9, hvor der deles diplomer ud. De holder ligeledes et julearrangement

   senere på året.

 2. Kvartalsregnskab. VM og Christina 15 min
  • ●  Regnskabet er blevet gennemgået. Der er oparbejdet et større overskud, men da skolen har færre elever, skal der betales et stort beløb tilbage til UVM. VM arbejder på at skolen ikke går i underskud.
  • ●  Debitor saldobalancen er blevet gennemgået.
 3. Forældrearbejdsdage. Katrine 5 min
  • ●  To rigtige gode dage, hvor meget er blevet lavet. Der kommer nogle i løbet af ugen og afslutter nogle af projekterne. Det var hyggeligt og alle har ydet en masse.
  • ●  De resterende pølser og brød blev lavet til eleverne næste dag og spist med stor glæde.
 • ●  Et ønske om et sted hvor der kan skrives hvad skolen mangler eller hvis der skal køres noget.
 • ●  Bestyrelsesmedlemmer kommer på lige fod med som de resterende forældre på skolen.

5. Markedsføring (udvalget) 10 min

● Arbejder videre med at reklamere for Minirøs. Der skal deles noget mere. Muligvis en film om Minirøsser, eller et interview af en af dem der har valgt Minirøs.

 1. Børnehavegruppen (udvalget) 5 min
  • ●  Maria har lavet et fedt oplæg til en pædagogisk handleplan. Driftsmæssigt skal vi være 18 børn, for at det kan løbe rundt. RUB har en legeplads i støbeskeen. Den skal ligge ved shelterpladsen. Ligeledes vil der blive lavet toiletter. VM vil samarbejde med RUB omkring ønsker til legepladsen.
  • ●  Vi laver forarbejdet til børnehaven.
 2. Fondsgruppen (udvalget) 5 min

● Oprettet facebook grp til at samle sponsorater. Der vil komme oplæg på guld/sølv sponsorat.

8. Åbent Hus d.4/11. Nina

 • ●  Der er lavet plakater der er hængt op forskellige steder i Kalundborg. Bannere er lavet og sat op strategisk.
 • ●  Hvordan skal dagen løbe af stablen? Skal der være bål, elever i deres respektive klasser? Skal der være en vagtplan?

Til beslutning:
9. Betalingsservice. Oplæg ved Nanna.

● Betalingservice er besluttet enstemmigt og start fra jan 2022. 10. Skolepenge. VM 10 min

● Vi bibeholder de 12 rater. Og ser det an et år mere. Evt

Der er et oplæg til en julefest d 12/12. Det er ikke noget vi går videre med, da skolen i forvejen har 2 julefester.

11. Lukket punkt – VM 5 min