Skolebestyrelsesmøde 26 Oktober 2021

Skolebestyrelsesmøde 26 Oktober 2021

Skolebestyrelsesmøde 26 Oktober 2021

Til stede: Christina, Nanna, Katrine, Maria, Cathriona, Anders, Tonny (via zoom), Vicky (via zoom)

Fraværende: Maria Neslo, Vibeke, Nina

1.Underskrivning af referater
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde underskrives på næste bestyrelsesmøde.

Til efterretning

2. Nyt fra skolen og SFO v/ Vicky

 • ●  Vedr. Børnehave: Vibeke har besøgt en anden børnehave som research til etableringaf børnehave på Røsnæs.
 • ●  Emneuge: Der har netop været emneuge, hvor temaet var Verdensmål med fokus påvalg. Det har været meget spændende med nysgerrige og glade børn.
 • ●  Projektorienteret uge: 8 klasse har haft en projektorienteret uge i forbindelse medderes lejrskole.
 • ●  Arbejdsdage: Der har været afholdt den første arbejdsweekend. Det var 2 gode dagemed stort fremmøde. Der blev ydet en stor indsats.
 • ●  Dansk jægerforbund: D. 28/10 har lærerne et Møde med dansk jægerforbund. Vi harvundet en stor pakke med diverse udendørs ting.
 • ●  Pædagogiske dage: Personalet har haft 2 pædagogiske dage, som gik rigtig godt.
 • ●  SFO: Der har været afholdt en Aftenarrangement i SFO’en, hvor der var stortilslutning.
 • ●  Trivselsdag: D. 28/10 er der trivselsdag på skolen, hvor børnene har fri kl. 11.45.SFO’en vil være åben derefter.

  3. Markedsføring (udvalget) v/ Maria
  Der er udarbejdet plakater til åbent hus d. 4 November 2021, som er hængt op forskellige steder i byen. Samtidig er vi i gang med at udarbejde en brochure vedr. Mini-Røs til hjemmesiden og til print.
  Planen er, at vi skal udarbejde en ny brochure vedr. skolen.

  I fremtiden skal vi gøre mere brug af Facebook.

  4. Fondsgruppen og ønsker (udvalget)
  Der er lavet oplæg til takkebrev samt til, hvordan man kan lave et sponsorat til skolen. Dette arbejder Fondsgruppen videre med.

  Skolen ønsker sig følgende: – En bluetooth afspiller

– Gas og udsugning til fysik/kemi lokale
– 150 højskolesangbøger med nodehæfte.
– Renovering af den store shelter med bålsted i midten. – Nye stole til overbygningen
– 25 sikkerhedsbriller og 25 kitler til naturfag
– Nyt tag og nye vinduer

Friskoleforeningen har en opslagstavle på deres hjemmeside, hvor man kan søge, bytte sælge ting.

5. Åbent Hus 4. November v/ Nina
Planen er, at der vil være nogle familier fra friskolen, der er til rådighed for at vise rundt og tale med.
Vi sørger for, at der er kaffe klar.
SFO’ er her. De vil sørge for, at der bliver tændt op i bålet.

Vi deler på facebook igen vedr. åbent hus.

6. Støtteforeningen v/ Catriona
Der mangler medlemmer til bestyrelsen. Nina fra bestyrelsen er interesseret i være en del af støtteforeningen. Hun arbejder på sagen med reklamere for støtteforeningen.

Til beslutning

7. Betaling i forbindelse med fravær ved arbejdsweekenden
Der skal besluttes, om hvorvidt der skal betales umiddelbart efter 1. arbejdsweekend eller den 2. arbejdsweekend, hvis man ikke deltager på arbejdsdagene. Se bilag

Med 5 stemmer for og 2 blank, besluttes det, at der betales hvert halve år.

Det er vigtigt, at der laves et ekstra skriv fra kontoret på intra ved varsling om, hvornår der skal betales for arbejdsweekend.

Bestyrelsen beslutter, at der yderligere laves et overordnet skriv om arbejdsdage. Cathriona og Katrine laver disse 2 skriv.

EVT. LUKKET PUNKT