Skolebestyrelsesmøde 7. maj 2020

Skolebestyrelsesmøde 7. maj 2020

Til stede : Tanja, Katrine, Christina, Lene, Maria, Karin, Trine, Anders, Mette, Bente (via teams), Ole (vis teams)
Fraværende : Allan, Tonny

1.Godkendelse af Referat og Dagsorden
Referat fra sidste bestyrelsesmøde samt Dagsorden godkendes.

2. Timefordelingsplan v/Bente
Bente har udarbejdet en model for en timefordelingsplan for skoleåret 2020/2021, som følger undervisningsministeriets krav om timetal, man forventer eleverne går i skole. Modellen er
drøftet med lærerne forinden dette bestyrelsesmøde, hvor hun fremlægger modellen for bestyrelsen.

3. Tanker og planer for genåbning v/Bente
Der har været mange positive tilbagemeldinger fra både forældre og lærere ift genåbningen af de små klasser – der har været en ro og tid til børnene, som alle har været glade for. Bente fremlægger den nuværende plan for genåbningen af vores store klasser, 6.-8 klasse. Der lægges op til en genåbning på samme måde som for 0.-5 klasse med mødetid forskudt af hinanden, forskudte frikvarterer, 1 lærer til hver klasse mv.

4. Regnskab v/ Karin
Friskolens endelige regnskab for sidste år er netop blevet gennemgået med friskolens revisor – Bestyrelsesformand karin fremlægger årsregnskabet for bestyrelsen.

5. Forventningsafstemning, roller, ansvar v/Karin
Bestyrelsen har en god snak om de forskellige roller og ansvar i bestyrelsen, hvad vi har af forventninger til hinanden samt hvilke ønsker og drømme hver især har for bestyrelsen.