Skolebestyrelsesmøde d. 11 juni 2020

Skolebestyrelsesmøde d. 11 juni 2020

Til stede: Karin, Trine, Maria, Katrine, Christina, Anders, Lene, Tanja, Ole, Tonny, Vibeke, Bente
Fraværende; Allan

1. Dagsorden
Dagsorden og referat godkendes.

2. Redegørelse fra Bente vedr. 3. klasse
Bente laver en status om 3. klasse. Bente gav en redegørelse på baggrund af en forældrehenvendelse fra 3. kl.

3. Kommende skoleskemaer i år 20/21 v/Bente
Bente gennemgår skoleskemaerne for kommende skoleår. Inden sommerferien, vil forældre i hver klasse blive inviteret til forældremøde, hvor den enkeltes klasse bliver gennemgået.

4. Vibeke præsenterer sig for bestyrelsen
Friskolens nye skoleleder, Vibeke Malmberg, præsentere sig selv for bestyrelsen. Derudover fortæller Vibeke om, hvordan første skoledag kommer til at forløbe. Dette vil der
komme nærmere information om til forældrene. Der bliver sat dato for generalforsamling. Der vil blive lavet en indkaldelse til dette.

5. Bestyrelsens samarbejde, ansvar og forpligtelser v/ Karin
Karin vil undersøge hvilke kursusmuligheder, der er for bestyrelsesmedlemmer på Friskoler. Vi taler om indbyrdes forventninger, afstemmer hvilke forventninger, der er i bestyrelsens til
skoleleder og omvendt.

6. Værdier og traditioner
Friskolen har et værdigrundlag, hvad vi ønsker som skole. Vi skal evaluere på, hvad der har fungeret godt indtil nu, hvad skal vi gøre bedre. Der arbejdes på at arrangere en visionsdag for bestyrelsen og personalet for det næste år. Her skal der drøftes hvilke indsatsområder, der skal være fokus på i skoleåret 20/21. Når dette vides, vil det blive meldt ud til forældrene. Ved årets afslutning skal disse indsatsområder evalueres.

7. Teamsamarbejde v/ Vibeke
Der er et ønske om, at der kommer et øget samarbejde på tværs af klasser og fag. En måde at gøre dette er ved at lave et teamsamarbejde over klasserne og fagteamene. Vibeke og personalet er begyndt på arbejdet omkring dette og i løbet af det næste skoleår samarbejdet udvikles.

8. EVT.
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 25 Juni kl. 17-19.Agenda til næste bestyrelsesmøde drøftes