Skolebestyrelsesmøde Friskolen På Røsnæs 19 August 2021

Skolebestyrelsesmøde Friskolen På Røsnæs 19 August 2021

Skolebestyrelsesmøde Friskolen På Røsnæs 19 August 2021
Til stede: Cathriona, Vicky, Nina, Maria Schacht, Christina, Nanna, Maria Neslo, Vibeke, Anders.

Fraværende: Katrine, Tonny

Til efterretning og orientering,

Katrine har af personlige årsager valgt at tage orlov fra bestyrelsen i 6 mdr. Der er derfor en midlertidig post ledig som kasser. Christina har tilbudt at tage posten. Bestyrelsen er enig i dette.

1.Underskrivning af referater v/ Maria
Referat fra 25 Maj 2021 underskrives. Vi mangler referat fra juni 2021, dette skrives under på næste bestyrelsesmøde

2. Nyt fra skolen og SFO v/ Vibeke
Første skoledag
Der har været første skoledag d 9 august. Pga det dårlige vejr, blev det i år i gymnastiksalen. Personalestaben har evalueret for dagen. Der er enighed i, at det gik rigtig fint og fremover kunne en kombination med både brug af gymnastiksalen og brug af de grønne områder være optimalt. På aftenens bestyrelsesmøde evalueres første skoledag ligeledes.

De første 3 skoledage har der været klasselærerdage, som er fungerede rigtig godt for både personale og børnene.

Nye medarbejdere.
De nye medarbejdere på skolen er kommet godt igang.
Vores nye rengøringsdame er desværre blevet syg og kan ikke komme tilbage. Skolen har allerede fået ansat en ny rengøringsdame, som allerede er startet.

Morgensamling:
Vores nye lærer Henrik spiller ved hver morgensamling til stor glæder for hele skolen.

Fagdage:
D. 25 August er den første fagdag.

Ekstra støttemidler
Der er ansøgt om dette til de børn, der har behov for dette.

Friskole netværk
Vibeke har været til møde med kalundborg kommunes andre friskoler vedr samarbejde med PPR.

Løn
Der har været udfordringer med Lønudbetaling pga en fejl i systemet. Vibeke har kontakt med de relevante personer og der arbejdes på dette.

page1image54118272 page1image54117696 page1image54117312 page1image54117120 page1image54116928 page1image54118656

Busplan
Denne bliver lavet om igen med start fra dec. 2021. Vi hører nærmere.

Pædagogiske dage
D. 16-17/9 2021 er der pædagogiske dage for personalet. Fokus’ disse dage vil være børnenes trivsel og udeskole.
D. 16/9 vil bestyrelsen blive inviteret til at være med til dagen og spisning efterfølgende. D. 17/9 er der behov for, at forældrene i de forskellige klasser byder ind med at overtage undervisningen.

SFO
Der sker rigtig mange gode ting i sfo’en i disse dage, som børnene nyder at være en del af.

Nye elever
Skolen har budt velkommen til 3 nye elever inden ferien og 2 mere efter ferien.

3. Marketinggruppen v/Cathriona og Maria
Børnenes dag 21/8 kl. 10-13
Der er stor tilslutning med indtil videre 25 solgte stande og over 80 tilmeldte. Facebook opslaget har været ude over 7000 borgere i Kalundborg. Der vil være skumkanon, ponyridning, ansigtsmaling og loppemarked. Der vil endvidere tændt op i bålet, hvor der kan laves pandekager og snobrød. Flere foreninger på Røsnæs er sammen om dette arrangement, blandt andet RUB, idrætsforeningen, FDF’erne og Røsnæs Brugs.

4. Bestyrelseskursus v/Cathriona
D. 2 November er der et bestyrelseskursus på sydsjælland, hvor friskoleforeningen fortæller om, hvad det indebærer at side i bestyrelse. Her kan nye medlemmer i bestyrelsen deltage.

6. Udvalgsarbejde
Marketinggruppen, børnehavegruppen samt Fondsudvalget skal arbejde med en strategi for fremtiden, årshjul samt status for, hvor udvalgende er.

  • –  Børnehavegruppen: Der er møde d 27/9 oktober, opsamling i November og opsamling Januar mhp videre plan.
  • –  Marketing: Fokus er Foldere, bannere og plakater til Mini-røs.
  • –  Fond Gruppen: Fokus er, at lave overblik over hvem, der støtter skolen, hvordan detakkes og hvordan det reklameres.

    7. Forældrearbejdsdage
    Katrine laver et udkast over arbejdsdagene til Vibeke. Lærerne vil deltage begge lørdage fra 9-12. Der vil være opfølgning på tilmeldinger inden samt på dagen.