Skolebestyrelsesmøde Tirsdag 7. April 2020 (Via videokonferense i Teams)

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag 7. April 2020 (Via videokonferense i Teams)

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag 7. April 2020 (Via videokonferense i Teams)

Deltagende: Karin, Lene, Bente, Maria, Trine, Christina, Tonny, Ole, Katrine, Tanja, Mette,
Fraværende: Anders, Allan

1.Godkendelse af Referat og Dagsorden
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt og lagt op på hjemmesiden. Dagsorden godkendes ligeledes.

2. Status hjemmeundervisning og nødpasning v/ Karin og Bente
Bente fremlægger den nuværende plan for langsom åbning af skolen 0-5 klasse, undervisning og SFO. Denne plan er med forbehold, da der løbende sker ændringer.
Der vil blive sendt en plan til alle forældre via intra vedr. blandt andet generelle bestemmelser for skolen i denne langsomme åbning, rengøring og hygiejne, hvordan selve undervisningen vil foregå, procedure for SFO. Hjemmeundervisningen fra de sidste 3 uger evalueres. Hvordan er det gået?

3. Budgetoverblik v/ Mette og Karin
Karin gennemgår budgettet for friskolen, resultatopgørelsen og balancen. Budgettet er tilfredsstillende.

4. Status næste skoleår v/ Bente
Der arbejdes med planlægning for næste skoleår. Bente orienterer kort om dette.

5. Status lederstilling v/ Lene og Karin
Der er flere der har vist interesse for skolen og stillingen som skoleleder, og der har være rundvisning på skolen. Der er kommet flere ansøgninger. Der er ansøgningsfrist d. 15. April 2020.

6. Status lokaler v/ Tonny, Ole og Allan
Planlægningen af lokaler for næste skoleår drøftes, heraf fysiklokale.

7. Status udearealer v/ Tonny
En af de kommende dage vil der blive lagt fliser ved de 2 nye pavilloner. Resten af planlægningen for udearealerne er under udarbejdelse. Der drøftes muligheden for arbejdsdage i mindre grupper uden for med behørig afstand.

8. Status principper v/ Tanja og Katrine
Katrine og Tanja arbejder med udarbejdelsen af principperne og vender tilbage på dette punkt.

9. EVT
Næste bestyrelsesmøde er Torsdag d 16. April. via videokonference.