Skolebestyrelsesmøde Torsdag d 21 januar 2021

Skolebestyrelsesmøde Torsdag d 21 januar 2021

Til stede: Vibeke, Anders, Katrine, Catriona, Maria (zoom), Mads (zoom), Vicky (zoom), Tonny (zoom), Christina (zoom), Tanja (zoom)

Fraværende: Lene

Til efterretning og orientering

1.Underskrivning af referater
Referat fra 14. dec. 2020 godkendes og kan lægges op på hjemmesiden. Det vil blive underskrevet, når det er muligt at mødes fysisk igen.

2. Nyt fra skolen og SFO v. Vibeke
Skolens elevtal er på nuværende tidspunkt på 127 elever.

Fjernundervisning/Undervisning:
Fjernundervisningen er godt igang. Det er en balancegang, hvor lærerne yder en kæmpe indsats. Samtidig med undervisningen vil der løbende være visuelle møder med lærerne den kommende tid.

I forbindelse med fjernundervisningen er der tilmeldt 8-9 elever til Nødpasning.

Der har været afholdt terminsprøver. Det er den første terminsprøve for skolen. Det er gået rigtig fint taget i betragtning af, at det er foregået hjemmefra på fund af situationen med Covid19. Det har været en god læring fra alle.

Vibeke har fortsat visuelle møder med diverse instanser som PPR, UUV mm.

Personale:
Vores nye rengøringsdame er startet. Det har været en anderledes start, da der ikke er nogen børn på skolen. Hun har formået at udnytte tiden og gør grundigt rent flere steder.

Andet:
Der har været en vandskade i den gamle pavillon, som er meldt til forsikringen.

Der har været et dobbelt så stort vandforbrug på skolen ift sidste år på trods af corona. Der undersøges nu, hvad årsagen kan være. Skolens pedel er på sagen.

D. 25 Januar har Vibeke et visuelt møde med kommunen vedr, busruten til skolen.

Beslutning

3. Lukket punkt 4. Lukket punkt

Friskolen har en høj normering grad på kontoret. Der besluttes, at at nedsætte normerings graden svarende til skolens størrelse.

5. Finansiel strategi skal udarbejdes til regnskabet, Nyt krav fra UVM til frie skoler – v. Katrine og Vibeke
Vibeke og Katrine laver et færdigt udkast til næste møde vedr. en finansiel strategi ift hvor vil vi hen ift fx. gæld.

6. Markedsføring v Maria
I marketings gruppen har vi kigget på forskellige løsninger ift markedsføring af skolen, og hvad dette evt skulle koste.
Skolen har fået doneret 10.000 kr af en venlig borger til marketing.

Der tages stilling til, hvordan vi bedst markedsfører skolen i disse coronatider. Ligeledes skal der meldes ud, hvilke klassetrin, der er ledige pladser på.

Marketing gruppen opfordre til at lærerne lægger et skriv/billeder op på FB vedr deres arbejde med eleverne, deres planer for undervisningen mm.

7. Forretningsorden v Tonny
Tonny har lagt den reviderede forretningsorden på intra. Der skal afsættes tid til dette på næste møde.

8. Boldbaner v. vibeke
Vibeke har haft kontakt til kalundborg kommune vedr. leje af boldbanerne. Der nedsætter et udvalg ( Tonny og Anders ), som kan arbejde videre på dette punkt.

9. EVT
Med de nye prisændringer er der mange forældre, der ikke får ændret betalingen til det rette beløb. Dette koster i rigtig meget administrativt arbejde for at informere forældrene om dette. Der nedsættes et udvalg med Tonny og Katrine til at undersøge, hvordan dette kan gøres nemmere for forældre og skolen.