Skolebetaling

Skolepengesatserne vedtages hvert år af bestyrelsen.
For 2019 udgør skolepengesatserne:

 

Månedlige skolepenge
1. barn 1200 kr.
2. barn 850 kr.
3. barn 350 kr.
4. barn Gratis

 

SFO
Morgenpasning 150 kr.
Pasning efter skoletid:
1. barn 775 kr.
2. barn 375 kr.
3. barn 375 kr.

Vi har fastsat skolepengene til betaling i 12 rater.

 

Ved tilmelding kontakt skolens kontor.

 

Fripladstilskud kan søges en gang om året ved skoleårets start og inden 1.9.

 

Skolepengene skal dække en del af skolens driftsudgifter. Resten (ca. 85%) dækker staten efter fastsatte regler.

 

Ønskes I at udmelde jeres barn af pasningen i løbet af skoleåret, skal det ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.