Udeskole

Friskolen på Røsnæs er en udeskole.

 

Skolen er beliggende på Røsnæs ved Kalundborg i den smukkeste natur, tæt på skov, strand, marker og smukke skrænter.

 

At være udeskole betyder, at vi tillægger det stor kvalitet, at vi så ofte som muligt opholder os ude, både i undervisning og i tid til socialisering.

 

Friskolen på Røsnæs arbejder efter Folkeskolens Fælles Mål og ønsker at børnene ude får de optimale vilkår til at bruge alle sanser: den rummelige sans, at se og mærke de elementer som undervisningen drejer sig om.

 

Udeskole understøtter alle naturfaglige fag: geografi, biologi, natur og teknik men andre fag kan også foregå ude. Det kan være læsehuler, konkret matematik, kunstforståelse osv.

 

Skoledagen starter med fællessang, hvorefter alle børn går/løber en tur i skolens nærområde. Mindst en dag om ugen er hele skolen ude i naturen.

 

Friskolen på Røsnæs får i foråret 2020 adgang til et udekøkken, så undervisningen i madkundskab naturligt kan forløbe ude.

 

I folkeskolens fælles mål skal der undervises i svømning. På Friskolen på Røsnæs foregår dette i forbindelse med idrættens kajakundervisning. Børnene skal kunne klare sig i vandet forud for sejlads og der arrangeres undervisning/aktiviteter med åbenvandssvømning. Dette foregår i et åbenvandsområde ved Nyby Havn 2 km. fra skolen, hvor træningen kan foregå under de bedste forhold. Her findes omklædnings- og badefaciliteter – og sauna, samtidig med at der er et lokale til undervisning. Skolen understøttes her af vinterbadeforeningen og kajakklubben. Til åbenvandsprøver deltager forældre med livredningsfunktioner m.v. Svømmeaktiviteter foregår primært i forår/sommer månederne.

 

I alle frikvarterer er 0.-6. klasse ude og i sfo´en foregår mange af aktiviteterne i den omkringliggende natur.