undervisning

Fælles Mål:

 

Vores undervisning planlægges med afsæt i Fælles Forenklede Mål: http://www.emu.dk/modul/oversigt-over-introduktion-til-fagene.

 

Undervisning generelt:

 

Skoledagen starter med morgensamling, som kan bestå af sang, motion eller samvær, som styrker den demokratiske dannelse.

 

Om undervisningen:

 

 • Vi vægter en undervisning af høj faglig kvalitet og er ambitiøse på elevernes vegne.
 • Som en del af skolens profil, vægter vi udeskole i alle skolens fag, og på flere klassetrin er der mange sammenhængende timer, som giver mulighed for at tage på tur.
 • Vi evaluerer vores undervisning på flere forskellige måder.
 • Vi giver eleverne karakterer og en personlig udtalelse på 8. og 9. klassetrin.
 • Vi tilstræber at have Tysk fra 4. kl. og fra 2021 har vi engelsk fra 0. klasse. Vi betegner fagene engelsk og tysk med faget “sprog” i vores indskoling og mellemtrin.
 • Vi har samlet fagene natur/teknologi og biologi, geografi og fysik/kemi i betegnelsen under betegnelsen “naturfag”, og vi til byder dette på alle skolens trin.
 • Kulturfag har vi også på skemaet for alle årgange, og fagene her er kristendom/religion, samfundsfag og historie.
 • I vores indskoling og mellemtrin har vi alle fag på samme tidspunkt, således at vi kan inddele eleverne på flere forskellige måder ud fra deres aktuelle kompetencer og behov, og vi kan bytte rundt på opdelinger og grupperinger undervejs i skoleåret både på tværs af klassetrin og justeret efter elevernes skiftende behov.
 • Vi har en del støtte- og to-lærertimer, alt efter behov og ressourcer.
 • I vores udskoling kan vi kortere perioder lave ekstra lektie- og oplæsningstilbud, hvis det er behov for ekstra hjælp til dette.
 • I indskoling og mellemtrin veksler ligger de praktiskmusiske fag generet op mod SFO- og Klubtiden og hele fredagen, hvor vi har vores udeskoledag. Fagene er: Billedkunst, håndværk og design, musik og madkundskab.
 • Vi har i 7. og 8. valgfag i billedkunst og madkundskab. Skolen har et flot udekøkken, som ofte inddrages i madkundskab. Fagene afsluttes med den obligatoriske prøve, som afslutning på forløbet.
 • Skolens fysikundervisning i vores udskoling foregår i vores nyetablerede og flotte fysiklokale.
 • Skolen afslutter med Folkeskolens Afgangsprøve.

 

Anderledes dage:

 

I løbet af et skoleår har vi en del anderledes skoledage: Fagdage, emneuger, skolelørdage, klasselærerdage, motionsdag, projektuge, uddannelsesbesøg på uddannelsesmesser og ungdomsuddannelser.

 

Lejrskoler:

 

Vi har en samlet lejrskole for hele skolen, hvor vi overnatter to nætter. Vi er typisk i nærheden af skole, således at forældre kan hjælpe med transporten. Derudover har vi lejrskoler med én af årgangene i mellemtrinnet og med 9. klasse. Lejrskolerne skal have et fagligt sigte samt styrke klassers/trins trivsel og sammenhold gennem gode fælles oplevelser.

Udover dette arrangeres af SFOen og klubben overnatninger på skolen gennem året, og forældre er også velkomne til at låne skolen, hvis man vil overnatte med klasser eller trin.

 

Udvikling:

 

Vi ønsker at udvikle vores skole med respekt for friskoletraditionen og vores profil. Vi udvikler vores skole med et nysgerrigt og kritisk blik for den pædagogiske og faglige udvikling på skoleområdet.