Vores værdier: Vi ønsker at udvikle livsduelige mennesker, som besidder nysgerrighed og som er ambitiøse såvel socialt som fagligt

Vores værdier: Vi ønsker at udvikle livsduelige mennesker, som besidder nysgerrighed og som er ambitiøse såvel socialt som fagligt

Værdigrundlag:

På Friskolen på Røsnæs tror vi på, at skolens opgave er mangfoldig og rummer mange forskellige aspekter. Vi ønsker at udvikle livsduelige mennesker, som besidder nysgerrighed og som er ambitiøse såvel socialt som fagligt.

Gennem ligeværd, nærvær, ansvarlighed, forskellighed og faglighed samt ved at være optaget af vores omverden, vil vi gøre de små mennesker, som vi har på vores skole, klar til livet som store mennesker.

Derfor tror vi på, at:

Skolen er for livet.

Skolen oplyser om livet.

Skolen forbereder til livet.

 

 

NYSGERRIGHED

Nysgerrighed er at undres og blive tilpas udfordret, samt styrke refleksion for sig selv og fællesskabet.

Vi vil udvikle og bevare nysgerrigheden ved at bryde vaner og give plads og mulighed for undren, og der skabes rum til dette i alle skolens sammenhænge.

Dette praktiserer vi i hverdagen ved udeskole, fagdage, emneuger, lejrskoler og tværfaglige undervisningsforløb.

AMBITIØS

Ambitiøs er at brænde for noget og have et drive – at sætte sig et mål og styre efter det.

Vi vil udvikle børn, som ønsker at dygtiggøre sig i alle livets forhold, uanset om det er individuelle faglige/personlige mål eller om det er relateret til det sociale fællesskab.

Dette praktiserer vi i hverdagen ved at give børnene succesoplevelser og derved øget selvværd. Vi vil understøtte udviklingspotentialerne, samt skabe en god sammenhæng mellem teori og praksis, bl.a. i udeskolen.

LIVSDUELIG

Livsduelig knytter sig til at blive udfordret og udviklet både fagligt, socialt, kropsligt og personligt. Et menneske som kender sine og andres grænser får større selvindsigt og forståelse for andre.

Vi vil gennem åbenhed og kommunikation opmuntre til selvstændighed og demokratisk forståelse.

I dagligdagen møder vi hinanden som hele mennesker med ressourcer og udfordringer, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte indenfor fællesskabets rammer. Det gør vi gennem dialog, fælles arrangementer, morgensamling og -motion samt kor og teater.

VORES KERNEOPGAVE SOM FRISKOLE

På Friskolen på Røsnæs fokuserer vi på fællesskaberne i skolen, på trivsel og på engagement. Vi skaber ligeværdighed, anerkendelse er hjørnesten i vores omgang med hinanden, og tillid er det, som får det hele til at hænge sammen.

Vi har trygge rammer, som styrker de forpligtende fællesskaber, hvor børn har mulighed for at lære gennem hele skoleforløbet, så de bliver i stand til at blive livsduelige borgere i et demokratisk samfund.