7. klasse

Friskolen på Røsnæs samarbejder med skolevejleder Pia Larsen.

 

Pia Larsen besøger jævnligt skolen ældste elever og formidler kontakten til samarbejdspartnere i erhvervslivet.

 

Pia Larsen forestår parathedsvurdering i samarbejde med klasselærer for 8. klasse og den årlige praktikuge. Praktikugen er i 2020 i uge 8.