Lønpolitik på Friskolen på Røsnæs

Lønpolitik på Friskolen på Røsnæs Bestyrelsen den 23. november 2022 Lønnes sammensætning Det skal være gennemskueligt, hvordan lønnen dannes på Friskolen på Røsnæs. Løndannelsen skal virke positivt på arbejdsklimaet. Der skal være synlig sammenhæng mellem tillægsudløsende funktioner, kvalifikationer eller resultater og betalingen herfor. Løntillæg aftales efter objektive...