Rygepolitik

Der er ikke længere tvivl om, at det er sundhedsskadeligt at ryge – både for rygere og de, der udsættes for passiv røg.

Institutioner, hvor børn opholder sig, skal være helt fri for røg. Dette følger undervisningsministeriets regler for folkeskolerne.

Friskolen på Røsnæs er røgfriDet er ikke tilladt at ryge på skolen – hverken inde eller ude, og dette gælder også e-cigaretter. Dette gælder for gæster, personale såvel som elever. Det betyder at rygning ikke må foregå i bygningerne, ej heller gymnastiksalen, i skolegården eller på sports- eller legepladsen.

Friskolens rygepolitik tilgodeser børnenes helbred og trivsel med to overordnede principper:

  • De bliver ikke udsat for røg
  • De ser ikke voksne ryge på skolen

Der er defineret følgende specifikke regler for rygning på skolen:

  • Elever må ikke ryge på skolen og i skoletiden, ej heller ikke på skoleudflugter, lejrskole etc. – dette gælder også for elever, der evt. ellers har forældrenes tilladelse til at ryge.
  • Personalets rygning må kun foregå helt udenfor skolens område på steder hvor det ikke kan ses af eleverne.
  • På skoleudflugter, lejrskoler etc. skal personalets rygning foregå således, at eleverne ikke har mulighed for at iagttage det.
  • Ovennævnte anvisninger gælder ligeledes for forældre og gæster på skolen

Målet er at skabe et miljø, hvor ikke-rygning er normen, og hvor omgivelserne ikke stimulerer børn og unge til at ryge. Hvis børn og unge møder accepterende holdninger til rygning fra især de voksne rollemodeller, er der risiko for, at de forbinder rygning med noget positivt og selv begynder at ryge.

 

Konsekvenser:

Elever: Ved overtrædelse af rygepolitikken følges skolens overordnede regelsæt, hvor konsekvens er beskrevet.

Forældre: Ved overtrædelse påtales det, og der henstilles til, at det hører op.

Personale: Skolens leder påtaler det over for den enkelte ved en personlig samtale.