Karaktergennemsnit

Friskolen på Røsnæs har i skoleåret 2019/2020 kun op til 8. klasse og der gives derfor kun standpunktskarakterer.