Referater

Til stede: Karin, Tonny, Lene, Maria, Catriona, Christina, Mads, Tanja, Katrine, Vibeke, Anders, Vicky 1-3 Lukket Punkt Uden medarbejderrepræsentant. 4. Underskrivning af referater Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrives. Maria sender referatet til Vibeke, som sørger for at dette lægges op på hjemmesiden. 5. Nyt fra skolen Eleverne fra 8 og 9...

Til stede: Tonny, Anders, Christina, Vibeke, Tanja, Mads, Vicky, Lene, Katrine, Maria, Karin, Cathriona 1.Underskrivning af referater v/ Maria Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendes og underskrives. Maria Sørger for det lægges op på hjemmesiden. 2. Evaluering af bestyrelseskursus v/ Vibeke Der evalueres på det bestyrelseskursus, bestyrelsen var på d....

Til stede: Christina, Vibeke, Tanja, Mads, Cathriona, Tonny, Maria, Karin, Vicky, Anders Fraværende: Lene, Katrine 1.Underskrivning Referater og konstituering v./Maria Referat fra generalforsamling, konstituering samt fra sidste bestyrelsesmøde underskrives. 2. Nyt fra skolen og SFO v./ Vibeke Vibeke fortæller om, hvad der sker på skolen lige nu. Elevtal: Pr. 5...

Referat fra generalforsamling på Friskolen På Røsnæs 1. Velkomst v/ Karin Bestyrelsesformand Karin Anholm bød alle sammen velkommen. Pga. Covid må der desværre ikke synges en sang, som vi ellers gerne vil for at styrke fællesskabet, som er en af Friskolens værdier. Karin bød velkommen til Friskolens nye...

Til stede: Bente, Vibeke, Karin, Lene, Ole, Anders, Trine, Maria, Katrine, Tanja, Tonny,Christina Fraværende: Allan 1.Referat og Dagsorden v/Karin Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendes og skrives under. Dagsorden for aftenens bestyrelsesmøde godkendes. 2.Skolepenge v/ Vibeke Der drøftes i bestyrelsen, hvad det kommende års skolepenge sats skal være. Samtidig drøftes SFO’ens...

Til stede: Karin, Trine, Maria, Katrine, Christina, Anders, Lene, Tanja, Ole, Tonny, Vibeke, Bente Fraværende; Allan 1. Dagsorden Dagsorden og referat godkendes. 2. Redegørelse fra Bente vedr. 3. klasse Bente laver en status om 3. klasse. Bente gav en redegørelse på baggrund af en forældrehenvendelse fra 3. kl. 3. Kommende skoleskemaer...

Til stede: Katrine, Trine, Tanja, Maria, Christina, Ole, Karin, Lene (Via teams) Fraværende: Tonny, Anders, Allan Dagsorden: 1.Godkendelse af referat og dagsorden v/ Karin Referat og dagsorden godkendes og referat er lagt op på hjemmesiden. 2. Lærerstillingerne v/ Christina Christina fortæller om de ansættelsessamtaler, de i ansættelsesudvalget har haft. Vi søger...

Til stede: Karin, Lene, Maria, Tanja, Trine, Katrine, Christina, Ole, Tonny, Mette, Anders, Allan (Via teams) På dette ekstraordinære bestyrelsesmøde anbefaler ansættelsesudvalget, bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 medarbejderrepræsentanter, at ansætte vibeke Malmberg som skoleleder. Dette er på baggrund af 2 meget spændende og dybdegående samtaler,...

Til stede : Tanja, Katrine, Christina, Lene, Maria, Karin, Trine, Anders, Mette, Bente (via teams), Ole (vis teams) Fraværende : Allan, Tonny 1.Godkendelse af Referat og Dagsorden Referat fra sidste bestyrelsesmøde samt Dagsorden godkendes. 2. Timefordelingsplan v/Bente Bente har udarbejdet en model for en timefordelingsplan for skoleåret 2020/2021, som følger...