Referater

Skolebestyrelsesmøde Friskolen På Røsnæs 16. august 2023 Tilstede: Jonas, Freja, Niels, Christina, Cathriona, Maria, Nina Fraværende: Anders, Morten, Nanna, Christoffer Underskrivning af referater: Referat fra forrige bestyrelsesmøde underskrives. Nyt fra skole, SFO og klub v/NB og JV: Det var en rigtig god og hyggelig 1. skoledag og...

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs den 21. juni 2023 kl. 17 til 19 Til stede: Nina, Nanna, Freja, Anders, Jeppe, Nils, Christoffer og Jonas Fraværende: Cathriona, Christina, Maria, Morten, Malene og Elias (Elevrådet) Ordstyrer Freja. Referent Jonas Underskrivning referater: Referater fra sidste bestyrelsesmøde underskrives. Nyt fra Skole, SFO og...

Bestyrelsesmøde Friskolen På Røsnæs 24. maj 2023 Til stede: Christina, Malene, Morten, Freja, Nina, Nils, Nanna, Maria, Cathriona, Jonas, Anders Fraværende: Christoffer og Jeppe Underskrivning referater: Udsættes til næste gang Nyt fra skole, SFO og Klub v/JV og NB: Eksamen: De skriftlige prøver er afsluttet. I de...

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 19. april 2023   Til stede: Inge (BDO), Jonas, Cathriona, Christina, Nina, Freja, Nanna, Niels Fraværende: Anders, Phillip, Tonny Ordstyrer: Cathriona Referent: Maria Underskrivning referat: Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrives næste gang. Inge (BDO) gennemgår regnskabet for 2022. Inge, Friskolens revisor, gennemgår regnskabet fra 2022. Overordnet...

Bestyrelsesmøde/referat Friskolen på Røsnæs den 22. marts 2023 Til stede: Nina, Nanna, Cathriona, Christina, Ole, Anders, Jonas, Maria, Elias (Elevrådet) Fraværende: Tonny, Freja, Philip Ordstyrer: Cathriona Referent: Maria Underskrivning referater: Referater fra sidste bestyrelsesmøde underskrives - klar til at blive lagt op på hjemmesiden. Nyt fra Skole, SFO og...

Referat af bestyrelsesmødet den 22. februar 2023 Til stede: Freja, Anders, Christina, Jonas, Nils, Elias og Cathriona. Fraværende: Nanna, Maria, Tonny, Philip og Nina. Referent: Cathriona Ordstyrer: Cathriona. Underskrivning af referater. Nyt fra skole, SFO og klub v/ JV og NB. God stemning. 8.-9. klasse i praktik. Der har...

Dagsorden/referat den 18. januar 2023 Til stede: Jonas, Niels, Christina, Nina, Cathriona, Nanna og Freja Fraværende: Philip, Maria, Tonny, Anders Referent: Freja. Ordstyrer: Cathriona Underskrivning af referater Nyt fra skole, SFO og klub v/ JV og NB Pernille er blevet udlært, hurra - og godt i gang på...

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs den 14. december 2022   Til stede: Jonas, Niels, Christina, Nanna, Nina, Cathriona, Anders, Maria Fraværende: Tonny, Freja Referent: Maira Underskrivning referater Referater underskrives og Jonas sørger for de lægges op på hjemmesiden. Nyt fra skole, SFO og Klub v/JV og NB Elevrådet: Niels har...

      Bestyrelsesreferat d. 22. november 2022 Tilstede: Christina, Nanna, Anders, Nina, JV, NB og Cathriona Fraværende: Maria, Freja, Tonny og Philip Underskrivning af referater Nyt fra skole, SFO og klub v/ JV og NB: To nye ansættelser – Pernille og Elisabeth. Pernille startede d. 1/11 og Elisabeth starter d....

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs den 26/10-2022 Til stede: Cathriona, Maria, Freya, Nina, Philip og Jonas Fraværende: Tonny, Nanna, Christina, Anders Nyt fra Skole, SFO og Klub ved NB og JV Der har dd. været møde vedr. projektet på Ulstrup Sønderstrand. Der er et ønske fra skolen, at...