Referater

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 21. april 2022   Tilstede: Jonas, Cathriona, Katrine, Maria Schacht, Christina, Nanna, Nina, Anders   Fraværende: Maria Neslo, Mads, Tonny   1.Underskrivning af referater Referater fra sidste bestyrelsesmøde godkendes og bliver lagt op på hjemmesiden.   Til efterretning   Gennemgang af årsregnskab fra revisor v/ Inge Inge Linkamp er med via teams...

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 30. marts 2022   Tilstede: Cathriona, Katrine, Maria Schacht, Christina, Anders, Jonas og Niels (lærerrepræsentant)   Fraværende: Tonny, Mads, Maria Neslo, Nanna   Til efterretning: Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. feb. 2022 underskrives. Jonas sørger for det bliver lagt op på hjemmesiden.   Nyt fra skolen v/Jonas og Nils Tilsynsførende Der...

Bestyrelsesmøde, Friskolen På Røsnæs, 23. februar 2022   Til stede: Cathriona, Maria S, Anders, Nina, Katrine, Jonas og Ole Fraværende: Tonny, Nanna, Mads, Maria N Eftersom Jonas er ansat som skoleleder, afgår Anders som bestyrelsesformand og  Cathriona tiltræder posten igen. Dagsorden/referat Velkomst til Jonas og præsentation af bestyrelsen v/Cathriona: Jonas...

Til stede: Cathriona, Katrine, Maria Schacht, Anders (via zoom) Fraværende: Maria Neslo, Tonny, Christina, Nanna, Nina (bestyrelsen er ramt af corona), Mads Til efterretning 1.Underskrivning af referater v/ Maria Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrives næste gang pga manglende deltagelse. 2. Nyt fra skolen og SFO v/ Cathriona -  Der er...

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 13 dec. 2021 Bestyrelsesmøde er rettidigt indkaldt. Til stede: Cathriona, Katrine, Tonny, Nina, Maria N, Nanna, Anders Fraværende: Christina, Maria Schacht, Mads 1: Bestyrelsen konstituerer sig v/Anders (ekskl. Cathriona): Anders er valgt med virkning til skoleleder er ansat. Derefter bortfalder denne titel og Catriona genindsættes uden...

Til stede: Katrine, Anders, Maria Schacht, Tonny, Cathriona, Christina (zoom), Maria Neslo (zoom), Nanna (zoom), Fraværende: Nina, Mads, Vibeke 1.Underskrivning af referater Alle Referater samt skøde underskrives (Der er 4 der mangler at underskrive) 2. Nyt fra skolen og SFO v/ Cathriona -  Der afholdes ugentlig møde med læreren...

Skolebestyrelsesmøde 26 Oktober 2021 Til stede: Christina, Nanna, Katrine, Maria, Cathriona, Anders, Tonny (via zoom), Vicky (via zoom) Fraværende: Maria Neslo, Vibeke, Nina 1.Underskrivning af referater Referatet fra sidste bestyrelsesmøde underskrives på næste bestyrelsesmøde. Til efterretning 2. Nyt fra skolen og SFO v/ Vicky ●  Vedr. Børnehave: Vibeke har besøgt en...

Referat skolebestyrelsesmødet onsdag den 29/9 2021 kl 17-19 1. Underskrivning af referater (Maria) 5 min Fraværende. Tonny, Christina, Maria, Katrine Til efterretning: Nyt fra skolen og SFO (VM) 10 min ●  Vi er færdige med forældremøder. Det er forløbet godt. 6 kl tog godt imod at PT og...

Skolebestyrelsesmøde Friskolen På Røsnæs 19 August 2021 Til stede: Cathriona, Vicky, Nina, Maria Schacht, Christina, Nanna, Maria Neslo, Vibeke, Anders. Fraværende: Katrine, Tonny Til efterretning og orientering, Katrine har af personlige årsager valgt at tage orlov fra bestyrelsen i 6 mdr. Der er derfor en midlertidig post ledig som...

Ekstraordinær generalforsamling på Friskole på Røsnæs d. 21/6 2021 kl.16.30 (foregår virtuelt) Deltagere: Maria N, Nina, Anders, Cathriona, Kathrine, Vibeke og Trine Fogh Lauridsen Afbud: Nanna, Christina, Tonny, Maria, Vicky. Referent: Kathrine 1. Velkomst ved formand Cathriona Cantio. 2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller: Dirigent og stemmetæller. Trine...