Personalet

Vibeke Alstrup Malmberg (Skoleleder)

 

“I august 2020 blev jeg ansat på Friskolen på Røsnæs som skoleleder. Jeg er uddannet lærer og Diplomleder og har tidligere arbejdet på 3 forskellige skoler både som lærer og skoleleder. I 2013 tog min familie og jeg til USA, hvor vi boede i North Carolina i 5 år, hvilket var en stor oplevelse som familie. Jeg holder meget af at vandre i naturen, og jeg har allerede udforsket Røsnæs på kryds og på tværs.

Min største opgave som skoleleder er at uddanne livsduelige unge mennesker, som besidder faglighed, bevarer nysgerrigheden og lysten til at gøre en forskel, – det mener jeg – at vi kan her på Friskolen på Røsnæs.”

Ole Dahl

 

Ole 47

“Jeg hedder Ole Dahl og er født i 1971. Jeg bor i Trøjeløkkekvarteret i Kalundborg med kone og to børn. Jeg underviser i Matematik, Fysik/Kemi, Geografi, Biologi, Natur/Teknologi og har også undervist i Engelsk og Idræt. Jeg har været lærer i 9 år. Efter halvandet år på en folkeskole, blev jeg ansat på Nr. Asmindrup Friskole, som er en udeskole med fokus på bevægelse. Jeg har derfor meget erfaring med udeundervisning, og elsker at undervise på alternative måder, så stoffet bliver relevant, håndgribeligt og ikke mindst forståeligt for eleverne. Nr. Asmindrup Friskole startede op i 2010 med 54 elever, og er i dag ca. 175 elever, så jeg har allerede været med til at starte én friskole op.

 

Jeg er uddannet geolog med speciale i guld, og har været ”guldgraver” i Grønland i ca. 10 år. Jeg har kortlagt og været med til at starte både Nalunaq Guldminen og Seqi Olivinminen, og har arbejdet 5 år i Nalunaq Guldminen som minegeolog. I ni somre har jeg været med på ekspeditioner i Grønland med det formål at finde nye miner. Det var en fantastisk tid med en masse gode oplevelser. Bland andet har jeg fundet helt utroligt mange rubiner.”

Lene Dørup Olsen

 

lene“Jeg er 51 år.Jeg blev uddannet som pædagog i 1994 og har fortrinsvis arbejdet i Sfo. De sidste 7 år har jeg været på Røsnæs først 3 år i børnehaven, derefter 4 år i skole og Sfo. Jeg lægger stor vægt på, at børnene lærer at begå sig i fællesskabet. Sfo er et fristed hvor der skal være plads til alle og alle har ansvar for at fællesskabet fungerer.

 

Det er vigtigt for mig at alle børn føler sig hørt og accepteret. Jeg bruger meget tid på at guide børnene, så de selvstændigt bliver i stand til at løse konflikter på en god og konstruktiv måde.”

Stina Rasmussen

 

“Jeg hedder Stina og er en udadvendt, imødekommende og fagligt engageret lærer, der har stor interesse for samfundet omkring mig, politik og de dagsaktuelle emner i nyhedsstrømmen. Jeg er uddannet fra Vordingborg seminarium og har i mit virke som lærer været vidt omkring på forskellige skoler og ungdomsuddannelser, hvor jeg igennem årene har jeg ført til eksamen i stor skala. Mit særlige interesseområde er udskoling, og jeg brænder for min undervisning, mine elever og mine fag. På Røsnæs skole varetager jeg primært fagene: historie, engelsk og samfundsfag. 

Jeg bor sammen med mine teenage-tvillingedrenge og min bomuldshund i Bøgens Kvarter i Kalundborg. I min fritid kan jeg godt lide at løbe, træne i motionscenter og gå masser af ture ledsaget af min lille hund.”

Ruth Thomassen

 

ruthHar 18 års undervisningserfaring med ansættelse i både privat- og folkeskole. Underviser primært og med stor glæde i dansk, billedkunst, historie og udeskole. Har i alle 18 år været klasselærer. Lægger vægt på tryghed, fællesskab, trivsel, ansvar og faglighed. Bestræber mig altid på at være anerkende, rolig, tydelig og tillidsskabende i forhold til eleverne.

Prioriterer et konstruktivt og åbent samarbejde med forældrene. Humor og latter er en vigtig ingrediens i mine timer. Jeg har gennem en lang årrække været både leder og kredsleder i Røsnæs FDF, hvor det forpligtende fællesskab og friluftslivet var omdrejningspunktet.

Jeg er pjattet med bøger, og ser frem til at få ansvaret for skolebiblioteket på Friskolen på Røsnæs.”

Vicky Andersen

 

Vicky“Jeg er en udadvendt og smilende person, der bor sammen med min mand og datter, på landet udenfor Kalundborg. Vi er aktive mennesker, der bruger meget tid udendørs og i naturen. Jeg har liniefagene dansk og historie. Af kompetencefag har jeg sprogfag, idræt og religion. Jeg brænder for at undervise og lægger stor vægt på det sociale og trivslen, hvilket jeg ser som en forudsætning for faglig udvikling.

 

Har ligeledes en diplomuddannelse i hesteassisteret terapi og samtaleterapi.”

 

Mie Larsen

 

IMG_4581(1)“Jeg er 40 år. Har mand og 3 børn og bor i Rørby. Jeg har 16 års erfaring som pædagog. Jeg har primært arbejdet i børnehaver, både som pædagog og som teamleder. Jeg har arbejdet på Røsnæs skole i de sidste 6 år, hvoraf de 4 år har været som børnehaveklasseleder.Det vigtigste for mig er at børnene får en så god og tryg start på skolelivet som muligt. Alle elever skal føle sig set og hørt hver dag. Grundstenen for mig er: Tryghed, fællesskab, ansvar, faglighed, leg og et godt og konstruktivt forældresamarbejde

Jeg ser mig selv som anerkendende, tydelig, omsorgsfuld og med en god portion humor i arbejdet med børnene. Jeg elsker den begejstring eleverne udviser når tingene lykkes for dem.”

Dorte Christensen

 

IMG_0510“Jeg hedder Dorte Christensen og er skolesekretær på Friskolen på Røsnæs. Jeg har de sidste 5 år været tilknyttet Røsnæs skole som sekretær, og glæder mig nu til at fortsætte  på Friskolen pr. 1.8.18.

Jeg er specielt glad for at få lov til at blive hos alle de børn jeg kender og jeg glæder mig også rigtig meget til at lære en masse nye børn og forældre at kende. Jeg selv er 59 år Elsker udeliv, skov og strand og campingferie i Danmark er min favorit disciplin, ligesom jeg nyder mine 3 daglige gåture med min Hund, i al slags vejr.”

 

Charlotte Hooge Børup

 

chrlotte“Jeg har undervist siden 2003 og blev færdig som lærer i 2005. Siden  2005 har jeg været klasselærer på Røsnæs Skole, og  i løbet af de 13 år har jeg undervist på alle klassetrin i mine linjefag som er dansk, (matematik), N/T, biologi, sløjd. Jeg er nok det man kalder en arbejdshest. Jeg er altid velforberedt, og jeg er meget grundig i min planlægning. Mine ambitioner på egne og elevernes vegne er høje. I 2007 blev jeg testvejleder. I 2009 tog jeg diplom i  læsevejlederuddannelsen. Jeg underviser i VAKS-kursus for skolens læsesvage elever. Jeg kan indstille og udrede for dysleksi.

 

Jeg er meget engageret i arbejdet med ’Det grønne Flag’ og sammen med en anden lærer har jeg sat ’Udeskole’ på skemaet fra 2008. Udeskolen er en anden pædagogisk tilgang til læring  og trivsel i det store uderum. Jeg er altid glad, imødekommende og samarbejdsvillig. Jeg er meget mødestabil.  Jeg er som regel på skolen, til jeg er færdig med min planlægning, og min forberedelse.

 

Jeg er gift med Olaf og har 2 voksne børn. I min fritid er jeg med i flere bestyrelser, og er involveret i Røsnæs udvikling på mange områder. Jeg glæder mig meget til at være en del af Friskolen på Røsnæs og jeg glæder mig til at videreudvikle den anerkendende pædagogik, tværfagligheden og den grønne profil som jeg har arbejdet med i mange år.”

Susanne Sønder Andersen

 

sus

“Jeg er en glad og positiv person, der bor sammen med min mand i Ulstrup. Vi har 2 udeboende børn og bruger meget tid med hunden i naturen på Røsnæs.

Jeg blev uddannet som pædagog i 1986 og har været SFO leder på Røsnæs skole siden 2006.

Vores arbejde i SFO’en skal give børnene personlige og sociale kompetencer.  En empatisk, omsorgsfuld og anerkende tilgang er vigtig, da det giver børnene tryghed, fællesskab, ansvarlighed og venskaber. Fællesskabet og det særlige engagement er en naturlig del af SFO’en kultur.”

 

Helle Berit Sørensen

 

“Jeg er imødekommende, har et rummeligt menneskesyn og en god portion humor. Har bred pædagogisk erfaring fra bla.skole/sfo med handicappede,voksne psykisk/fysisk udviklingshæmmede,vuggestue og skovbørnehave. Og har tidligere været ansat knap 3 år i Røsnæs SFO.

Jeg står inde for den omsorgsfulde , empatiske og ikke mindst anerkendende tilgang der forventes til børnene i SFO’en. Er meget glad for udelivet og alt kreativt der kan skabes af naturmaterialer/genbrug mm.og særligt inspirationen som børnene giver. Jeg er 56 år gift, 4 børn hvoraf et er hjemmeboende og nu ét barnebarn.”

 

Nils Bomholt

 

“Jeg hedder Nils Bomholt, Jeg er flyttet til Ulstrup i 2018 og bor meget tæt på skolen.

Før ansættelsen ved Friskolen på Røsnæs, har jeg været ansat i 17 år ved Aarhus kommune som folkeskolelærer, hvor jeg primært har været på 2 store byskoler. Gennem tiden har jeg undervist i fag som sløjd/håndværk og design, Biologi, Natur/teknik, geografi, historie, samfundsfag, kristendom, matematik, idræt/svømning.

Jeg har det bedst med at undervise når jeg kan tage mine elever med hen, hvor de kan opleve, at det de kæmper/arbejder/leger med at lære, også har en faktisk funktion og er vigtig for vores verden.”

 

Mette Helene Rasmussen

 

“Jeg har været en del af Friskolen på Røsnæs siden foråret 2017, hvor jeg blev medlem af bestyrelsen. I 2019 blev jeg ansat på skolen, jeg arbejder primært med administration og økonomi.

Det er utroligt spændende at være med i planlægningen og opstarten af en ny friskole, samt den fortsatte udvikling og det videre arbejde i skolen, med mange forskellige projekter og opgaver.

Det er en fornøjelse at se så mange glade og dejlige elever på Friskolen på Røsnæs, og jeg sætter stor pris på deres medvirken til mange gode, sjove og livsbekræftende oplevelser i hverdagen.”

 

Stine Juel Gammelby

 

”Sommer 2020 blev jeg uddannet folkeskolelærer på UCL erhvervsakademi og professionshøjskole i Odense. Jeg har linjefagene dansk, samfundsfag og kristendomskundskab.
Imens jeg studerede, arbejdede jeg på en efterskole, hvor jeg for alvor fik øjnene op for de frie skoler. Jeg fandt hurtigt ud af, at det er der, jeg hører hjemme.
Som lærer lægger jeg meget vægt på trivsel, tryghed og fælleskab. I undervisningen forsøger jeg at inddrage en del humor, fordi det, efter min mening, skal være sjovt at gå i skole. Foruden humor mellem eleverne og jeg, så vægter jeg tillid meget højt. Jeg bestræber mig efter at være en tillidsperson, som eleverne føler, de kan komme til, hvis der skulle være det mindste behov. Overordnet er mit fokus rettet mod elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Jeg vægter desuden meget højt, at jeg gerne vil forberede eleverne på livet efter folkeskolen.”

 

Anne Vejlskov Jensen

 

“Jeg hedder Anne og bor i Vallekilde. Jeg underviser i matematik, biologi, geografi, engelsk & tysk. Jeg er en glad, udadvendt og imødekommende person. Jeg mener at trivsel, fællesskabet, plads til at ytre sig samt tryghed i timerne er vigtig i timerne. Jeg støtter op om elevernes udvikling, høj faglighed i timerne samt det skal være sjovt at lære. Min undervisning er en blanding af teori og udforske stoffet for jeg mener at det er vigtigt at alle kan være med. Jeg er næsten færdig med min læreruddannelse på UCL Odense. Jeg er uddannet receptionist og har undervist mange elever og praktikanter i mine 20 år i hotelbrancen.”

 

 

Martin Lynge Jensen

 

“Hej. Jeg hedder Martin, og er ansat som Pedel, jeg har arbejdet som tømrer, Kleinsmed og mange år som industrioperatør hos Novo Nordisk. Jeg bor i Kalundborg.”

 

 

 

 

 

 

Waewdao Jensen

 

“Mit navn er Waewdao, og jeg kommer fra Korsør. Jeg er dansk gift men kommer oprindeligt fra Thailand. Jeg er jeres nye rengøringsmedarbejder, og jeg har gjort rent i flere år, også på flere skoler. Jeg kan godt lide børn, og jeg har glædet mig til at starte på Friskolen på Røsnæs.”