Sundhedsplejersken

Friskolen på Røsnæs har samarbejde med sundhedsplejerske Kirsten Lundberg, der tilser skolens elever.