Sundhedsplejersken

Friskolen på Røsnæs har samarbejde med sundhedsplejerske Kirsten Lundberg der tilser skolens elever.