Evaluering

Friskolelovens § 1 stk. b og c anviser, at alle friskoler skal have en evalueringsplan.

Følgende skal evalueres:

  • Elevernes udbytte af undervisningen
  • Skolens samlede undervisning

 

Evalueringsplan for Friskolen på Røsnæs

 Undervisningen på Friskolen på Røsnæs følger Folkeskolens Fælles mål. Der udarbejdes årsplaner for alle klasser.

Den enkelte elev følges i det daglige arbejde, og lærer og elev evaluerer løbende de stillede opgaver og faglige mål

 

Konkret:

  • Der arbejdes med systemet Matematiske Færdigheder, et materiale der kontinuerligt viser elevens færdigheder i matematik
  • Alle elever på alle klassetrin testes en gang årligt med Hogrefes Mat prøver fra 1.-9. klasse
  • Der gennemføres danskfagligetest i alle klasser 1 – 2 gange om året efter støttecenterets testplan, og der afholdes møder med støttecenterlærer og dansklærer i alle klasser, hvor klassens og de enkelte elevers danskfaglige udvikling evalueres.
  • Alle børns læsehastighed testes efter behov med værktøjet ”Læsemåleren”
  • Der tilbydes vakskurser for udvalgte elever (særlig tilrettelagt undervisning i læsning)
  • Der gennemføres skole/hjemsamtaler min 2 gange om året. Her evalueres den enkelte elevs faglige og sociale udvikling – alle fag.
  • Skolens samlede virke evalueres på pædagogiske dage forud for næste skoleårs planlægning
  • Skolens 8. klasse deltager i terminsprøver.

 

Tilsyn

Rektor ved Kalundborg Gymnasium Peter Abildgaard Andersen er valgt som tilsynsførende for Friskolen på Røsnæs. Der foretages tilsyn generelt og specifikt ved løbende tilsyn med den faglige progression i alle klasser. Næste tilsyn sker i fagene dansk, engelsk og matematik fra uge 8 2020.

Der afholdes kontinuerlige møder mellem skoleledelsen og tilsynsførende.