Ordensregler

Friskolen på Røsnæs har som mål at skabe et godt og stimulerende læringsmiljø, hvor alle kan færdes trygt, og hvor man frit og nysgerrigt kan udtrykke sig, så vi alle udvikler os og lærer en masse nye ting.

 

Vi forventer, at alle elever ankommer friske og klar til undervisning om morgenen, og at de har en god madpakke med, så der er energi nok til en hel dag på skolen og i SFOen.

 

At være sammen på en skole og i en SFO har ikke blot et fagligt sigte, men også et dannende og socialiserende sigte. Da skolens pædagogiske tilgang er en anerkendende, tillidsfuld, mangfoldig og respektfuld tilgang, så vil rigtigt mange af de udfordringer omkring elevernes adfærd og afprøvning af grænser, ville kunne løses via pædagogiske argumenter og pædagogiske tiltag, hvilket vi altid vil forsøge først. Der er dog enkelte rammer og regler, som vi opstiller her, så alle er klar over dem på forhånd:

 

  • Vi taler høfligt og hensynsfuldt over for alle såvel børn som voksne på skolen og i SFOen, samt på vejen til og fra skolen og SFOen.
  • Vi skal forblive på område medmindre man får lov af en lærer eller pædagog.
  • Vi passer godt på egne, kammeraters og skolens ejendele og man sørger for, at klassen og fællesområderne ser pæne og præsentable ud.
  • Medbragte mobiltelefon og andet elektronisk udstyr skal kun være fremme, når man får lov, fx hvis dette skal bruges i undervisningen.
  • Man skal ikke spise slik og tyggegummi i skoletiden/undervisningen.
  • Man må ikke ryge eller drikke alkohol i skoletiden eller på vej til og fra skole.
  • Der kan være regler i de enkelte klasser, der uddyber eller supplerer disse regler.

 

Hvis reglerne brydes: Overtrædelse af reglerne bliver påtalt. Det forventes, at man bagefter er villig til at forbedre din opførsel. Hvis reglerne brydes igen og igen, får forældrene besked om det, og vi taler sammen med forældrene om de tiltag, der skal foretages.