Ansøgning om friplads

Fripladstilskud for skoleår 2019/2020

Der kan søges om fripladstilskud til betaling af skolepenge og fripladstilskud til SFO-betaling.  Der søges om tilskud for et skoleår ad gangen.  Ansøgningsskemaet kan afhentes på skolekontoret eller downloades her:

 

Fripladsansøgning til skole og sfo

 

Ansøgninger til skoleår 2019/2020 skal være afleveret på skolekontoret senest mandag d. 02. september 2019. Det er ikke muligt at ansøge om tilskud efter tidsfristen. Skulle der opstå økonomiske problemstillinger efter ansøgningsfristen, henvises der til Socialforvaltningen.  Omkring december 2019 er samtlige ansøgninger behandlet, hvorpå friskolen får skriftlig besked om, hvilke elever der er bevilliget tilskud til.

Tilskuddet til skoleår 2019/2020 udbetales efterfølgende ved, at det tildelte beløb modregnes de resterende måneders opkrævninger af skole- eller SFO-betaling.  Man skal derfor være opmærksom på, at man betaler fuld pris, ind til tilskuddet er bevilliget omkring januar måned.  Der ydes aldrig fuld dækning fra fripladsfonden.

 

Du kan se fordelingsnøglerne og grunddata for tilskud skoleår 2019/2020 på følgende link. 

Skolebetaling

Sfopenge