Redskaber og udstyr

Anskaffelse af personlige redskaber og udstyr

Der er en række redskaber, som jeres børn skal have med i skoletasken for at kunne deltage i undervisningen. Skolen stiller ikke disse ting til rådighed, da vi opfatter det som personlige ejendele.

Ved start på følgende klassetrin har jeres barn brug for:

0.klasse

Penalhus med mindst to blyanter, viskelæder, lineal, saks og farveblyanter.

Disse ting er nødvendige gennem hele skoleforløbet, og skal opdateres jævnligt.

3.klasse:

Vinkelmåler og passer efter matematiklærerens anvisninger.

4. klasse:

Cykel, cykelhjelm, clipboard (skriveunderlag med klemme)

5. klasse:

PC

6.klasse:

Mini grammatik og øvehæfte i engelsk og tysk efter sproglærerens anvisninger.

7.klasse:

Lommeregner og formelsamling efter matematiklærerens anvisninger.

Ordbøger til dansk, engelsk og tysk